Szkoła Młodych Patriotów


Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

Zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

 1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 30.11.2017 r. do 02.03.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

 

Motyw małe ojczyzny w literaturze              16.05.2018

    Uczniowie- zainspirowani poznawaną poezją i prozą patriotyczną, a przede wszystkim działaniami patriotycznymi w naszej okolicy – przygotowali prace pisemne: Motyw małe ojczyzny w literaturze. Wszystkie prace zostały nagrodzone oceną w dzienniku. Są one odpowiedzią do zadania zamieszczonego w projekcie „ Szkoła Młodych Patriotów”.

mgr Jadwiga Zachara 

Za3maj się!                                                   16.05.2018

       227 lat temu- podczas obrad Sejmu Czteroletniego- uchwalono najważniejszy dokument państwowy, napisany w formie uchwały sejmowej. To właśnie Polacy umieli przyjąć taki akt, pokazując Europie i światu wzór parlamentaryzmu i wzór budowania nowoczesnego ustroju państwowego, ale także wzór myślenia o realnej sytuacji ojczyzny, myślenia o bezpieczeństwie nie tylko własnym… Na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji uczniowie klasy VII – pod opieką p. Renaty Pawłowskiej- przypomnieli historię jej powstawania. Pasjonaci śpiewu w naszej szkole upiększyli prezentację kolegów swoim śpiewem. Niech twórcy Konstytucji będą dla nas wzorem uczciwej rzetelnej pracy.

W ramach projektu został przeprowadzony ogólnoszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej. Każda klasa wybrała inny wiersz. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. W kwietniu odbyły się eliminacje klasowe. Uczniowie – mając na uwadze ogólne kryteria oceny recytacji- wzajemnie przyznawali sobie w klasach punkty. Tym sposobem sami wyłonili klasowego lidera, który w finale konkursu recytatorskiego reprezentował ich klasę. Uroczysty finał był drugą częścią akademii upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 maja. Jury – w skład którego wchodzili przedstawiciele samorządów klasowych- głosowało i przyznało lokaty w dwóch kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali gromkie brawa.  Dyplomy uznania i drobne upominki wręczyła pani dyrektor Irena Kusion. 

Miejsce III: Julia Osuch, Franciszek Osuch- kl. I; wiersz: Katechizm polskiego dziecka - W. Bełza

Miejsce II: Wiktoria Doskocz- kl. III; wiersz: Co kochać? - W. Bełza

Miejsce I: Julia Chrobak - kl. II; wiersz: Twój dom - Wanda Chotomska

Miejsce IV: Gabriela Kijowska – kl. IV; wiersz: Tu wszędzie Polska - Tadeusz Kubiak

Miejsce III: Wiktoria Skrobisz – kl. VI; wiersz: Ojczyzna – Maria Konopnicka

Miejsce II: Aleksandra Bieniek – kl. V; wiersz: Moja piosnka – Cyprian Kamil Norwid

Miejsce I: Joanna Drożdż – kl. VII; wiersz: Gawęda o miłości do ziemi ojczystej – Wisława Szymborska

Godnym uwagi jest fakt, że wiersze o tematyce patriotycznej recytowali też najmłodsi przedstawiciele szkoły, czyli przedszkolaki i oddział „0”.

Dyplom wyróżnienia: Alicja Łyszczarz – przedszkole; wiersz: Nasze polskie ABC – Zygmunt Stawacki

Dyplom wyróżnienia: Maria Garbacz – oddział „0”; wiersz: Polskie krajobrazy – Stanisław Karaszewski

mgr Jadwiga Zachara 

Kodeks Postaw Patriotycznych                    15 .05.2018

       Kolejnym zadaniem w ramach realizowanego projektu ,, Szkoła Młodych Patriotów” było opracowanie w zespołach klasowych ,, Kodeksu Postaw Patriotycznych”. Uczniowie z klas IV – VII podjęli się tego zadania na lekcjach plastyki tworząc na dużych kartonach piękne pod względem merytorycznym i artystycznym prace. Natomiast ich młodsi koledzy z klas I – III układali kodeks pod czujnym okiem swoich wychowawców.  Wszystkie prace wykonane zostały estetycznie i pomysłowo. Widać było duże zaangażowanie w pracach zespołowych.

Po zebraniu wszystkich propozycji w naszej szkole powstał Kodeks Postaw Patriotycznych o następującej treści:

1. Znamy historię swojego kraju

2. Szanujemy język ojczysty

3. Pamiętamy o polskich bohaterach

4. Znamy polskie tradycje i obyczaje

5. Dbamy o środowisko

6. Znamy swoją Małą Ojczyznę

7. Szanujemy symbole narodowe

8. Kupujemy polskie produkty

mgr Lucyna Migda

Przeprowadzenie konwersatorium "Szkoła Młodych Patriotów"                                            15.04.2018

 

 W styczniu i w lutym w ramach pierwszego zadania konkursu: ,, Szkoła Młodych Patriotów” wśród uczniów w klasach I – VII zostały przeprowadzone konwersatoria pt. ,, Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”

Wychowanie patriotyczne służy budowaniu tożsamości narodowej oraz uczy przywiązania do historii i tradycji. Dlatego tak ważnym jest, aby od najmłodszych lat w otoczeniu dzieci pojawiały się symbole i barwy narodowe.

Klasa I – wychowawca Ewa Drożdż

Tematem głównym tygodniowych zajęć w klasie I było: ”Polska – moja Ojczyzna”. Uczniowie zapoznawali się z symbolami narodowymi, uświadamiali rolę Ojczyzny w życiu człowieka. Nadrzędnym celem zajęć było zapoznanie dzieci z flagą, godłem i hymnem Polski. Uczniowie: wymieniali symbole narodowe Polski, wyjaśniali znaczenie symboli narodowych w życiu każdego człowieka, wykonywali prace plastyczno-techniczną na określony temat, zachowywali prawidłową postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu.

W czasie zajęć uczniowie aktywnie uczestniczyli w następujących sytuacjach dydaktycznych:

·         Zabawa integracyjna „Wszyscy jesteśmy Polakami”

·         Ed. Polonistyczna- ukazanie miejsca Polski na mapie, ćwiczenia grafomotoryczne, poprawianie konturu Polski, ćwiczenia w pisaniu, zapoznanie z treścią wiersza E. Bełzy Kto ty jesteś?, praca z mapą Polski, poznanie legend i zabytków Polski

·         Ed. Społeczna – prezentacja wybranych symboli narodowych, swobodna rozmowa – próby opisu godła i flagi, znaczenie symboli narodowych w życiu Polaka, gry dramowe, burza mózgów

·         Ed. Techniczno-plastyczna- wykonanie godła i flagi Polski

·         Ed. Muzyczna – osłuchanie się z hymnem Polski. Nauka słów I zwrotki i refrenu.

Efektem zajęć jest fakt, że uczeń:

-zna pojęcia tożsamość i patriotyzm

-wie, co to znaczy być Polakiem i co nas wyróżnia spośród innych narodów

-opowiada o niektórych polskich zabytkach i zna legendy związane z Polską

-rozumie, że Polska to nasza Ojczyzna, a naszym językiem jest język polski

-potrafi wskazać flagę i godło Polski

-słucha z należytym szacunkiem polskiego hymnu, przyjmuje prawidłową postawę

Załącznik foto

 

Klasa II – wychowawca Barbara Niemiec

Zajęcia rozpoczęła zabawa w skojarzenia związane z lokalnym środowiskiem i historią Polski. Na konturową mapę Polski- zaznaczali Warszawę, Wisłę, Kraków, Gniezno. Z puzzli układali godło – później wybraną techniką malowali i wyklejali plasteliną. Na koniec poznali sylwetki trójki Polaków: Witolda Pileckiego, Irenę Sendler i Elżbietę Zawadzką.

Załącznik foto

 

Klasa III – wychowawca Grażyna Pawlik

Pogadanka na temat: Kto to jest patriota i jak nim zostać?

Gazetka ścienna ,,Symbole Polski”, Wielcy Polacy, plakat Polska Moja Ojczyzna

Stworzenie Kodeksu Małego Patrioty


Quiz małego patrioty ( w formie testu składającego się z 24 

pytań)

I miejsce - Wiktoria Doskocz

II miejsce – Katarzyna Wróbel

III miejsce – Nikola Olchawa i Jakub Pajor

Załącznik foto

 

Klasa IV – wychowawca Krystyna Kołacz

Uczniowie na zajęciach wspólnie zdefiniowali, co to jest patriotyzm, przypomnieli jakie są symbole narodowe i jak należy je szanować. Następnie dyskutowali o postawach patriotycznych dawniej i dziś. Zauważyli, że patriotyzm można wyrażać na wiele sposobów, nie tylko wtedy, gdy oddajemy życie za Ojczyznę. Poznali wypowiedzi naszego rodaka Świętego Jana Pawła II, który doskonale pokazał nam, jak być patriotą.

Załącznik foto

 

Klasa V – Wychowawca Dariusz Stojowski

Lekcje patriotyzmu w klasie V zaczęliśmy od sformułowania definicji patriotyzmu. Każdy z uczniów miał możliwość wypowiedzenia się, i z niej skorzystał, na temat, co dla niego oznacza słowo „patriotyzm” i jakie zachowania są patriotyczne. Po licznych wypowiedziach doszliśmy do stwierdzenia, że dla każdego patriotyzm oznacza coś innego, lecz wszystkie wypowiedzi mają część wspólną. Wymiernym efektem było określenie patriotyzmu, czyli: szacunku i umiłowania ojczyzny, gotowości do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją.

Następnie omówiliśmy, jakie mamy symbole narodowe i kiedy obchodzimy święta narodowe. Kolega Kamil przyniósł nawet wykonane z mosiądzu orły w koronie, które zrobiły na uczniach wielkie wrażenie. Końcowym efektem zajęć stały się własnoręcznie wykonane flagi narodowe, które wykonaliśmy w trakcie zajęć.

Załącznik foto

 

Klasa VI – nauczyciel języka polskiego Jadwiga Zachara

05,01,2018r. uczniowie klasy szóstej konwersatoriów zmierzyli się z tematem: „Patriotyzm. Jego znaczenie w dniu dzisiejszym”.

Wstępnie wyjaśnili pojęcia: ojczyzna i patriotyzm. Dużą podporą była przygotowana na dolnym korytarzu gazetka ścienna. Uczniowie wyjaśnili różną miarę patriotyzmu zależną od czasów, w których człowiek żyje.

Wyjaśnili w grupach cechy patriotycznej postawy. Najczęściej udzielone odpowiedzi stworzyły zbiór cech wypracowanych przez klasę. Były to:

·         szacunek do symboli narodowych,

·         wrażliwość wobec bliźniego,

·         uczciwa praca,

·         promowanie polskich produktów,

·         wolontariat,

·         godne reprezentowanie wizerunku Polaka w kraju i za granicą,

·         uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych,

·         zaangażowanie związane z decydowaniem o sprawach kraju,

·         gotowość do poświęcenia dla ojczyzny.

Uczniowie podawali przykłady ludzi, którzy odpowiadają powyższym cechom (także przykłady z najbliższego otoczenia). Szukali też odpowiedzi czy łatwiej teraz, czy w przeszłości było wykazywać postawę patriotyczną. Zdecydowali, że w czasach pokoju jest łatwiej, bo nie trzeba przelewać krwi. Dziś można przekserować siły na pomoc drugiemu przez wolontariat.

Na koniec zgodnie podsumowali, że o przodkach trzeba pamiętać. Dzięki ich poświęceniu dziś możemy żyć w wolnej Polsce. Dawni bohaterowie są wzorem patriotyzmu na dziś.

 

Klasa VII– wychowawca Lucyna Migda

Uczniowie podczas zajęć odpowiadali na pytania: Jakie jest znaczenie słowa patriota, patriotyzm? Utrwalili wiadomości z historii Polski ( daty i miejsca ważnych wydarzeń), znane postaci zasłużone dla Ojczyzny i regionu. Przypomnieli również w jakich uroczystościach patriotycznych uczestniczą w szkole i reprezentują szkołę podczas obchodów gminnych. Efektem końcowym zajęć było stworzenie prezentacji multimedialnej.

prezentacja

Wszystkie zajęcia były doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

mgr Lucyna Migda

Sondaże, wywiady, ankiety i nagrania o postawach patriotycznych (zad. 3)                               25.03.2018

Na przełomie lutego i marca bieżącego roku w ramach programu „Szkoła młodych patriotów” uczniowie naszej szkoły przeprowadzili sondaż wśród uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców Filipowic i Rudy Kameralnej nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

Efekty pracy naszych uczniów - redaktorów zostały zebrane i przedstawione w załączonych poniżej materiałach.

W rolę dziennikarza wcielił się Filip Mróz uczeń klasy VII, który przeprowadził szereg wywiadów audiowizualnych.

Wywiad z uczennicą kl. VII Joanną Drożdż - wywiad

Wywiad z uczennicą kl. VII Gabrielą Salamon - wywiad

Wywiad z uczeniem kl. VII Machałem Czubą - wywiad

Wywiad z uczeniem kl. IV Michałem Wszołkiem - wywiad

Wywiad z katechetką panią Renatą Pawłowską - wywiad

Wywiad z nauczycielem matematyki panem Dariuszem Stojowskim - wywiad

 

Eryk Płonka przeprowadził rozmowę o patriotyzmie ze swoją mamą, którą uwiecznił na nagraniu: nagranie.

Wiktor Karnaś przeprowadził wśród społeczeństwa lokalnego szereg ankiet, których wyniki przedstawił w formie prezentacji multimedialnej. Oto prezentacja.

Kamil Nowak i Patrycja Molenda przeprowadzili bardzo ciekawy wywiad z mieszkańcem Rudy Kameralnej, panem Andrzejem Różowskim. Wyniki tegoż spotkania opisali w formie wywiadu – wywiad z panem Różowskim.

Wiktoria Wolak przeprowadziła wywiad ze swoim wujkiem Mateuszem Zającem – wywiad.

Amelia Gniatkiewicz przeprowadziła wywiad z panem Jerzym Łopatką – wywiad.

Patryk Kornaś przeprowadził wywiad ze swoją mamą – wywiad.

Michał Wszołek przeprowadził wywiad ze swoim wujkiem – wywiad.

Lucyna Migda, Dariusz Stojowski 

Muzyczno – historyczna lekcja w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach                                    18.03.2018

  7.03.2018 uczniowie kl. V – VII z wychowawcami uczestniczyli w koncercie muzycznym o charakterze patriotycznym pt. ,,Moja Niepodległa” organizowanym w ramach gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbył się w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. W programie znalazły się utwory nawiązujące do ponad 250 - letniej tradycji walk o wolność i niepodległość Polski. Koncert był muzyczną podróżą od Konfederacji Barskiej poprzez epopeję walk napoleońskich, Powstania Listopadowe i Styczniowe, odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, Polskie Państwo Podziemne, Żołnierzy Wyklętych i fenomen ,,Solidarności”. Wykonawcami koncertu była Orkiestra i Chór Stowarzyszenia Passionart z Krakowa i Wielopokoleniowy Chór z Zakliczyna.

mgr Lucyna Migda 

Pamięci Żołnierzom Wyklętym                                                 12.03.2018

      W celu upamiętnienia postaci i wydarzeń z przeszłości 02.03.2018 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ubrani w galowe stroje dzieci przedszkola i uczniowie szkoły z powagą obejrzeli spektakl patriotyczny przygotowany przez najstarszych uczniów szkoły. W scenerii z czasów komunizmu ukazano losy żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stawili opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Przedstawiono również ostatnie dni życia młodziutkiej sanitariuszki Danuty Siedzikówny ps. ,, Inka” zamordowanej przez komunistycznych oprawców w sierpniu 1946 r.

Wymowne i przejmujące sceny przedstawienia na długo pozostaną w pamięci widzów. Uroczystość uświetnił występ chóru, który pięknie zaśpiewał utwory patriotyczne związane z Żołnierzami Wyklętymi. Dziękujemy p. Kazimierzowi Spiesznemu za udostępnienie eksponatów muzealnych ze swojej prywatnej kolekcji, które tworzyły piękną dekorację i oddawały niepowtarzalny klimat tamtych czasów.

Zachęcamy wszystkich do oglądnięcia nagrania z tej uroczystości:

WIDEONAGRANIE

mgr Lucyna Migda

Uroczystości Dnia Żołnierzy Wyklętych na Rudzie Kameralnej 08.03.2018

    W niedzielę 4 marca w całej Polsce obchodziliśmy po raz ósmy już Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy byli przez lata wymazywani z polskiej historii. Dzięki świętu ustanowionemu z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego przywracamy bohaterom tzw. „drugiej konspiracji” należne im miejsce w historii. Wyklęci stanowili bardzo zróżnicowaną grupę żołnierzy przede wszystkim AK i Narodowych Sił Zbrojnych. Szacuje się, że Polskie podziemie antykomunistyczne miało w swoich szeregach ok. 250 000 członków, w tym około 40 tysięcy żołnierzy, którzy prowadzili walkę z bronią w ręku. Po amnestii w 1947 roku niepodległościowe podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób. Występowali oni przeciwko administracji komunistycznej, zwalczali działalność NKWD oraz UB na terenie Polski, wyzwalali aresztowanych z więzień, piętnowali kolaborantów i likwidowali zdrajców. W sumie Wyklęci przeprowadzili 12 tysięcy akcji, w których zostało zabitych 529 funkcjonariuszy SB (służby bezpieczeństwa) i MO (milicji obywatelskiej) i 429 żołnierzy Armii Czerwonej.

W naszej gminie obchody skupiają się na zakliczyńskim cmentarzu przy grobie kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwa” oraz w Rudzie Kameralnej pod pomnikiem w pobliżu miejsca gdzie zginął.

Delegacja naszej szkoły tradycyjnie uczciła pamięć kapitana i innych Żołnierzy Niezłomnych składając kwiaty i zapalając znicze. Następnie delegacja wraz z opiekunami – Panią Dyrektor ZSPiP Ireną Kusion oraz Panem Dariuszem Stojowskim udała się pod krzyż , w miejsce gdzie zginął „Salwa”. Tam również zapalono znicze i uczczono pamięć poległych.

Młodzież oraz p. Dyrektor zadeklarowała objęcie pomnika i krzyża opieką.

Cześć i Chwała bohaterom!

`Filip Turczak

Wyniki ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt: ,, Historia Polski a patriotyzm”                                            08.03.2018

    W ramach Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą Szkoła Młodych Patriotów, którego celem jest krzewienie postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego w naszej szkole przeprowadzono sprawdzian wiedzy z tego tematu.

Do konkursu zgłosiło się 11 uczniów z klas IV – VII. Uczniowie pisali test składający się z 40 pytań dotyczących historii Polski od Mieszka I aż do czasów współczesnych.

Po ocenie prac komisja przyznała:

I miejsce – Michał Czuba – kl. VII

II miejsce – Natalia Gębarowska – kl. VII

III miejsce – Michał Wszołek – kl. IV

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród odbyło się podczas uroczystej akademii z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gratulacje dla zwycięzców.

mgr Lucyna Migda 

Lekcja patriotyzmu w muzeum Wincentego Witosa                   7.02.2018

    2 .02. 2018 r. uczniowie kl. IV – VII wybrali się na wycieczkę do kina i muzeum. Pierwszym punktem wyjazdu było kino 3D w Galerii Tarnovia, gdzie uczestnicy relaksowali się w wygodnych fotelach sali kinowej i oglądali film pt: ,,Cudowny chłopak”, który okazał się dawką niezapomnianych wrażeń.

W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości i 144 rocznicą urodzin wielkiego patrioty drugą część wycieczki spędziliśmy w Wierzchosławicach - rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa. Uczniowie zwiedzili dom, w którym urodził się przyszły premier. Podziwiali meble, narzędzia rolnicze i naczynia sprzed lat. Następnie obejrzeli całe gospodarstwo Witosa gdzie mieszkał wraz ze swoją żoną i córką. Uczestniczyli również w lekcji muzealnej podczas której zapoznali się z życiem i działalnością polityczną ważnej postaci historycznej. Ostatnim punktem programu była wizyta na cmentarzu gdzie został pochowany Wincenty Witos. Wycieczka była dla wszystkich wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

mgr L Migda 

Szkoła Młodych Patriotów                                                                        30.01.2018

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  MEN ogłosiło obecny rok szkolny 2017/2018 ,, Rokiem dla Niepodległej”. W związku z tym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ,, Szkoła młodych patriotów” organizowanym  przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu jest krzewienie wśród uczniów postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Do wykonania mamy 8 z 10 zadań.

Jednym z nich  było przygotowanie plakatu pt. ,,100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Uczniowie kl. IV – VII na lekcjach plastyki z wielkim zaangażowaniem wykonywali różnymi technikami  plakaty. Wystawa prac zdobi korytarz szkolny i codziennie przypomina o tak ważnym wydarzeniu. Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

mgr L Migda


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery