Egzamin ósmoklasisty


Przydatne linki i informacje
 
Wymagania egzaminacyjne
 
 
 
Podstawa prawna
 Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty stanowią następujące akty prawne:
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami)
    - UWAGA: o egzaminach Rozdział 3b w publikowanym tekście ujednoliconym
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

 
 
Termin

 1. język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
 
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery