REKRUTACJA


 
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Filipowicach winni złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie do Szkoły.

Natomiast dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Filipowicach przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu. W takim przypadku rodzice winni złożyć pisemne zgłoszenie o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty związane z rekrutacją lub zgłoszeniem dziecka można składać w sekretariacie Szkoły w Filipowicach w dni otwarcia sekretariatu w godzinach umieszczonych na stronie szkoły  Rodzice przy składaniu dokumentów winni okazać do wglądu dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Filipowicach

 

 Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Filipowicach

 

 Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 

 Szczegółowy harmonogram rekrutacji

 

 Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Filipowicach

 

RODO Przedszkole 

 

Rekrutacja

1.Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z innymi dokumentami                      12.02.2020-04.03.2020

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do

przedszkola                         05.03.2020-19.03.2020

3.Podanie do wiadomości zainteresowanym osobom przez komisję listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych     20.03.2020 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia        od 23.03.2020-31. 03.2020 r

5. Poinformowanie zainteresowanych o wynikach rekrutacji   01.04.2020r

ODZIAŁ ZERO

5-LATKI-10 OSÓB

6- LATKI -7 OSÓB

PRZEDSZKOLE

3-LATKI- 12 OSOB

1 OSOBA DO DALSZEJ REKRUTACJI KRYTERIUM WIEKU 2,5 LAT

4- LATKI- 10 OSÓB

KLASA I- 9 OSÓB


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery