REKRUTACJA


 
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Filipowicach winni złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie do Szkoły.

Natomiast dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Filipowicach przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu. W takim przypadku rodzice winni złożyć pisemne zgłoszenie o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

Dokumenty związane z rekrutacją lub zgłoszeniem dziecka można składać w sekretariacie Szkoły w Filipowicach w dni otwarcia sekretariatu w godzinach umieszczonych na stronie szkoły  Rodzice przy składaniu dokumentów winni okazać do wglądu dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

 

Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery