REKRUTACJA


 REKRTUACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 

 Informacja o wynikach rekrutacji

 

Wszystkie deklaracje o kontynuację wychowania przedszkolnego
i wnioski o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Filipowicach dzieci w wieku 3 -4 lata  i 5- 6 lat na rok szkolny 2021/2022 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wnioski o przyjęcie dzieci poniżej trzeciego roku życia pozostają
do rozpatrzenia w miesiącu sierpień 2021 r. 

 mgr Anna Łukasik

 

 

Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II  w Filipowicach winni złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie do Szkoły.

Natomiast dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły  przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu jednak należy zadeklarować i zgłosić chęć uczestniczenia dziecka do klasy pierwsze wypełniając wniosek umieszczony na stronie internetowej.

Dokumenty związane z rekrutacją lub zgłoszeniem dziecka należy pobrać ze strony szkoły (pobrać z sekretariatu) oraz złożyć w sekretariacie Szkoły w Filipowicach zgodnie z podanym  harmonogramem od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

Rodzice( prawni opiekunowie) przy składaniu dokumentów winni okazać do wglądu dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

Proszę pamiętać o obowiązujących terminach oraz godzinach pobytu dziecka
w przedszkolu, ucznia na świetlicy szkolnej.
 Informacja powyższa jest podstawą do planowania godzin pracy Publicznego Przedszkola, która jest ściśle związana z potrzebami rodziców, pamiętając jednak, że może to być
w godzinach 7.30 do 16.30, w sytuacjach wyjątkowych związanych z pracą rodzica, dziecko może przebywać
za zgodą dyrektora od godz. 7.00

Deklaracja pobytu ucznia na świetlicy szkolnej pozwoli ustalić popołudniowe godziny pracy świetlicy oraz liczbę nauczycieli zagospodarowanych do pracy w tym czasie mających możliwość prowadzenia zajęć o różnej tematyce związanej z potrzebami uczniów.

Dyrektor

Zespołu Szkoły Podstawowej

i Przedszkola w Filipowicach

mgr Irena Kusion  


 
 

 

 Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Filipowicach

 

 Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 

 Szczegółowy harmonogram rekrutacji

 

 Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Filipowicach

 

RODO Przedszkole 

 

 

Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery