"Dlaczego warto? !!!"

 Za co lubię moją szkołę?

·         Bo tańczymy i śpiewamy piosenki.

·         Bo mamy tutaj dużo zabawek.

·         Za miłych nauczycieli.

·         Za miłą atmosferę.

·         Za fajne wycieczki.

·         Za mile spędzone chwile.

·         Za pyszne jedzenie i miłe panie kucharki.

·         Za świetlicę.

·         Za super imprezy.

·         Za ogniska klasowe.

·         Za pracownię komputerową.

·         Za świetlicę Bez barier

·         Za czas spędzany z przyjaciółmi.

·         Za przyjaciół.

·         Za konkursy.

·         Za zajęcia dodatkowe.

·         Za fajną klasę.

·         Za przerwy.

·         Za różne ciekawe przedsięwzięcia.

·         Za WF.

·         Za chór.

·         Za to, że szkoła mnie  czegoś uczy.

·         Za to, że jest po prostu fajna.

·         Za to, że mogę się uczyć, czytać, pisać i malować.

·         Za to, że mogę tutaj spotykać się z koleżankami i kolegami.

·         Za to, że możemy się tu razem bawić.

·         Lubię szkołę, bo jest blisko domu.

·         Lubię szkołę, bo mogę brać udział w przedstawieniach.

·         Lubię szkołę, bo tutaj czekają mnie ciekawe przygody i wyzwania.

·         Bardzo bym chciała, żeby szkoła przetrwała jeszcze 1000 lat! Nic bym nigdy w niej nie zmieniła. Lubię moją szkołę taką, jaka jest.

·         Lubię moją szkołę za tablice interaktywne.

·         Za wyremontowane sale.

·         Za to, że nie jest tu nudno.

·         Za to, że można liczyć na pomoc nauczycieli.

·         Za to, że robimy eksperymenty.

·         Lubię moją szkołę, bo jest przytulna i dobrze się w niej czuję.

·         Lubię moją klasę za kolorowe klasy. 

Uczniowie szkoły 01.12.2018

 

Dlaczego warto ....."być uczniem w NASZEJ SZKOLE"?

•   
pracujemy w kameralnych zespołach, co daje możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów ucznia z nauczycielem oraz ułątwia budowanie życzliwej atmosfery,

• promujemy etykę zachowań i tak też postępujemy w każdej dziedzinie życia,
 
 
• kształtujemy postawy godne prawdziwego Polaka,


•    zapewniamy bezpieczeństwo, poczucie więzi i wspólnoty z rodziną, środowiskiem i krajem. 


•    wyznaczamy cele do których z determinacją dążymy,


•    w tolerancji i zrozumieniu dla ucznia wymagamy szacunku dla drugiego człowieka, dbałości o kulturę osobistą i społeczną, uczymy odpowiedzialności, dyscypliny, kreatywności,


•    prowadzimy systematyczny pomiar osiągnięć, mający na celu sprawdzenie, czy Wasze dziecko poczyniło postępy w nauce,


•    potrafimy słuchać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom,


•    wierzymy w to co mówimy i dajemy temu świadectwo poprzez swoją postawę, pracę i zaangażowanie,


•    współdziałamy ze sobą w dążeniu do celu,  tworzeniu dobrego  wizerunku szkoły i ucznia, budowaniu przyjaznych relacji  i uzyskiwaniu wymiernych efektów,


•    mamy wystarczającą bazę i infrastrukturę, by Wasze dziecko począwszy od maluszków po młodzież uczęszczającą do klasy VI miało poczucie, że jest we właściwym miejscu.

Kuchnia -

tu zjesz smaczne, zdrowe i tanie obiady.Jeden obiad kosztuje ucznia  tylko 2,40. W trudnej, losowej sytuacji  obejmiemy Cię opieką. Są różne możliwości. Może Tobie przysługuje przywilej darmowych posiłków ?

Zajęcia pozalekcyjne -

Stwarzamy możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych:

·         konsultacje, dodatkowe zajęcia z każdego przedmiotu dla uczniów którzy chcą poszerzyć wiadomości, nadrobić zaległości, poprawić ocenę.

Proponujemy ciekawe sposoby zagospodarowywania wolnego czasu po lekcjach, a tym samym rozwijanie zainteresowań.

 • Zajęcia karate
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia z tenisa ziemnego
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia dla uczniów chętnych do udziału w konkursach

Uczniowie -

 • Wsłuchujemy się w Wasze propozycje, oczekiwania, potrzeby. Jeżeli jest taka możliwość wychodzimy im naprzeciw, bo chcemy byście się czuli w szkole jak w przyjaznym otoczeniu.
 • Zachęcamy uczniów do własnej aktywności artystycznej; współtworzenia imprez okolicznościowych (andrzejki, mikołajki, walentynki, piknik rodzinny)
 • Wdrażamy uczniów do samorządności ; zachęcamy do aktywnego włączania się w działalność szkoły 

Rodzice -

 • Macie wpływ na kształt szkoły. Wasze postulaty i sugestie dotyczące oczekiwań w stosunku do szkoły będą brane pod uwagę; zależy nam na ścisłej współpracy z Państwem – tylko wtedy mamy szansę na konkretne, wymierne efekty.
 • Liczymy na dobre relacje i staramy się je budować.
Środowisko / społeczność lokalna -
 • Dbamy o uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej; troszczymy się o godne reprezentowanie szkoły.
 • Chcemy być widoczni i dobrze postrzegani.
 • Szukamy obszarów, w których możemy być pomocni.

Przedszkole -

·        ….jak u mamy! Miejsce, gdzie dzieci rozwijają  się na każdej płaszczyźnie: społecznie, intelektualnie, artystycznie, ruchowo, ale również dobrze się bawią i są bezpieczne. Fundament w budowie podstaw edukacji.

Świetlica -

 • Prowadzimy opiekę świetlicową przed zajęciami i po ich zakończeniu do odjazdu autobusu - wasze dziecko będzie bezpieczne, ma zorganizowany czas i fachową pomoc nauczyciela.

Placówka Wsparcia Dziennego    

Od września 2012 roku w naszej szkole funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Bez Barier”. Dzięki niej wzbogacona została oferta działalności szkoły w sferze opiekuńczo wychowawczej. Jeżeli zaistnieje taka konieczność Twoje dziecko może zostać w szkole nawet do 17.30 pod opieką wychowawcy. Z nim odrobi lekcję i rozwinie swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach. Dostanie również posiłek i coś na deser.


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery