Świetlica szkolna

 

 ŚWIETLICA SZKOLNA DLA DZIECI KAŻDEGO DNIA

poniedziałek i piątek

OD     12.00       DO     15.00 

 wtorek

OD     7.55       DO     9.55 

OD     13.00       DO     15.00  

środa

OD     13.00       DO     15.00 

czwartek

OD     7.55       DO     8.55

OD     12.00       DO     15.30   

 

 U nas, czyli na świetlicy… - kilka słów o wyjątkowym miejscu w szkole w Filipowicach

Świetlica szkolna to na pewno miejsce wyjątkowe dla wielu uczniów naszej szkoły. 

W tym roku szkolnym jest to miejsce jeszcze bardziej szczególne, gdyż świetlica mieści się
w oddzielnej, przystosowanej do tego sali, a ponadto posiada tak szerokie wyposażenie, że nie sposób nudzić się podczas zajęć świetlicowych.

Na naszej świetlicy jest zawsze gwarno i wesoło. Każdy uczeń znajdzie tu dla siebie „swoje miejsce”. Kiedy wchodzimy do świetlicy możemy zobaczyć grupę dziewczynek bawiących się lalkami czy „gotujących” właśnie obiad przy kuchence.
Z drugiej strony sali możemy dostrzec grupę chłopców tworzących różnorodne konstrukcje
z klocków. W innej części świetlicy grupa starszych uczniów gra w planszówki, gry logiczne, zręcznościowe. Są też wśród uczniów tacy, którzy siedzą przy stolikach i samodzielnie bądź przy pomocy nauczyciela odrabiają zadania domowe. Jeszcze inni uczniowie tworzą wspólnie krąg i rozmawiają ze sobą nawzajem.

Zatem każdy ma na świetlicy określone zadanie. Zadanie, które właściwie sam sobie wyznacza. Ważne jest dla nas, by dzieci podczas zajęć świetlicowych mogły swobodnie działać, uczyć się, także przez zabawę. Chcemy, by wspólnie spędzony czas był dla nich doskonałą lekcją integracji z innymi. Cieszymy się, że nasze dzieci chętnie korzystają
z niespodzianek otrzymanych od rodziców i że to miejsce jest tak beztroskie
i radosne. Świetlica staje się wyjątkowa, gdy są w niej nasi uczniowie.

Nasza świetlica jest też wyjątkowa z innych powodów. Dbamy o to, by uczniowie czuli się w niej przyjemnie i komfortowo. Sprzyja temu na pewno wystrój naszej sali. Na parapetach znajdują się kwiaty i dary jesieni, a na szybach widoczne są kolorowe liście. Nie brak też jesiennych akcentów na tablicach dekoracyjnych. Jedna z tablic jest przeznaczona na prace naszych uczniów. Co pewien czas wiszą tam nowe prace o różnorodnej tematyce. Dzieci często same angażują się w dekorowanie sali (np. ostatnio wykonały flagi z okazji Święta Niepodległości).

Kiedy z kolei słońce woła nas swoimi promykami chętnie wychodzimy na szkolne podwórko. Wtedy dzieci aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Biegają, huśtają się, bawią w piaskownicy albo w drewnianym domku, grają w piłkę…

Nasza świetlica to też miejsce przede wszystkim bezpieczne.  Staramy się, żeby uczeń spędził tu przyjemnie czas, do momentu powrotu do domu. Mamy nadzieję, że uśmiechnięte twarze naszych podopiecznych jedynie potwierdzają, że tak właśnie jest w tym wyjątkowym miejscu w naszej szkole…

mgr Angelika Winiarska 

Świetlica szkolna dziękuje!                             23.09.2018

 

Świetlica szkolna w bieżącym roku szkolnym pracuje od poniedziałku do piątku w dni pracy szkoły do godziny 15.00. Na zajęcia uczęszczają dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-VIII. Od tego roku szkolnego mamy salę specjalnie przeznaczoną dla nas. Uczniowie mogą odpocząć po skończonych lekcjach, mogą brać udział w różnych zajęciach rozwijając swoje zdolności i zainteresowania. Mają także możliwość odrobić zadania domowe z pomocą nauczyciela. Zajęcia odbywają się nie tylko w sali ale, przy sprzyjającej pogodzie, na boisku szkolnym i placu zabaw. Sala świetlicy jest już pięknie udekorowana, aby uczniowie czuli się w niej komfortowo i miło. Rada Rodziców sprawiła uczniom wspaniałą niespodziankę doposażając świetlicę w nowe zabawki oraz gry edukacyjne dostosowane do wieku dzieci. Dziękujemy.

mgr Krystyna Kołacz 

 Zajęcia świetlicowe                                                       01.03.2018

 

Na świetlicę szkolną uczęszczają uczniowie klas I-VII. Najważniejszym zadaniem świetlicy jest zapewnienie stałej opieki nad dziećmi, którzy po skończonych zajęciach oczekują na przyjazd autobusu szkolnego lub na odbiór przez rodziców. Szczególne znaczenie ma także stworzenie warunków do swobodnej zabawy, rozrywki, a także nauki własnej i odpoczynku. Realizacja zadań świetlicy opiera się na różnych formach i metodach pracy, aby rozbudzić wyobraźnię i aktywność intelektualną dzieci. Uczniowie rozwijają swoje zdolności plastyczne wykonując prace różnymi technikami. Czas spędzają także na wspólnych grach planszowych. „Ponadczasowe” gry, takie jak „Państwa- miasta”, „Statki” cieszą się wielkim zainteresowaniem. Atmosfera na zajęciach sprzyja integracji dzieci w różnym wieku. Wyrabia cechy takie jak tolerancja, pomoc drugiemu człowiekowi, uczy różnych form spędzania wolnego czasu i rozwija aktywność  fizyczną.  Uczniowie mają dostęp do biblioteki i sali komputerowej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.

mgr Krystyna Kołacz

ŚWIETLICA  SZKOLNA

 

Prowadzimy opiekę świetlicową przed zajęciami i po ich zakończeniu do odjazdu autobusu - wasze dziecko będzie bezpieczne, ma zorganizowany czas i fachową pomoc nauczyciela.

Świetlica szkolna spełnia głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą.  Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po skończonych  zajęciach  lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Oprócz zajęć świetlicowych , uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy pomocy nauczyciela-wychowawcy.

Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący.  Przeprowadzane zajęcia dają uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków wiedzy w nauce. 
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Świetlica mieści się w oddzielnej, przystosowanej do tych zadań sali, w której znajduje się odpowiednie wyposażenie, kąciki zainteresowań, pomoce dydaktyczne. Uczymy dzieci i młodzież  dbania o to co posiadamy i sukcesywnie bogacimy. 


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery