Akcja

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
 
 Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowana jest w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Celem tej akcji jest przyznanie tytułu „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Tytuł „Szkoła w Ruchui „Przedszkole w Ruchu stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria. W czasie trwania akcji szkoła i przedszkole musi zrealizować i udokumentować zrealizowane  trzy zadania z podanych poniżej obszarów.

Dokumentację stanowią zdjęcia, filmy, skany dokumentów, które powinny zostać zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej (np. na stronie szkoły, na portalu społecznościowym itp.).

 

·         Ruch w szkole/przedszkolu

Obszar 1 - wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

Obszar 2 - wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wf

Obszar 3 - edukacja zdrowotna

Obszar 4 - kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF

Obszar 5 - pozalekcyjne zajęcia sportowe

 

·         Ruch poza szkołą/przedszkolem

Obszar 6 - zajęcia zorganizowane

Obszar 7 - zajęcia niezorganizowane

Obszar 8 - aktywność z udziałem rodziny

Obszar 9 - aktywny wypoczynek

 

W przypadku uzyskania Tytułu, szkoła i przedszkole dodatkowo otrzymują pamiątkową tablicę „Szkoła w Ruchu” lub „Przedszkole w ruchu”.

 

O akcji można przeczytać na stronie internetowej       www.szkolawruchu.men.gov.pl.

 

Zostaliśmy już zamieszczeni na mapie Polski, jako szkoła i przedszkole, które przystąpiły do Akcji.

Koordynator Akcji w szkole jest p. Małgorzata Różycka 


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery