COVID w 2019/2020

Ważne dla rodziców przedszkola 6 maja

Komunikat dla uczniów

Zdalne lekcje do samodzielnej pracy

wszystkie oddziały klasowe  

 

„Szkoła z TVP”                     Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków – aktualizacja – plik pdf 

 Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN 15.05.2020

Dodatkowe wytyczne w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i konsultacje.

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji 

 Wytyczne GIS żłobki i przedszkola

Otwieramy przedszkola od 6 maja 

Wytyczne GIS MZ MEN 

QA MEN otwieramy przedszkola 

Kszkałcenie na odległość przedłużone do 24 maja

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolnych , szkołach i placówkach oświatowych –  (WORD)

Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół

2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

 Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

 Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf 

admin.

 

  Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.              


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery