Nasze przedszkole

 

 Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.

Janusz Korczak

 

         Zaczarowane przedszkole                             12.02.2021

https://lh3.googleusercontent.com/-DrH_xZVf9F4/USS1wat9PwI/AAAAAAAANVA/kIqG7VtPh_M/s640/P1080057.JPG

W czasie ferii w naszym przedszkolu ekipa remontowa wykonała remont.

Celem było odnowienie i pomalowanie ścian w salach, oczywiście kolor musiał być jasny i słoneczny. W części wspólnej została wyremontowana podłoga i położono piękne panele w ciepłym odcieniu. Zostały wymienione kratki wentylacyjne , uszczelniono okna. Potem pozostało tylko ustawianie mebli. I juz nasze sale iskrzyły czystością i ciepłem słonecznych ścian.

W poniedziałek kiedy dzieci przyszły do przedszkola nie mogły się nadziwić, jak nasze przedszkole zostało zaczarowane.

mgr Katarzyna Kalicka i mgr Iwona Gurgul. 

              O nas słów kilka

https://lh3.googleusercontent.com/-DrH_xZVf9F4/USS1wat9PwI/AAAAAAAANVA/kIqG7VtPh_M/s640/P1080057.JPG

Przedszkole w Filipowicach jest przedszkolem publicznym i wraz ze Szkołą Podstawową tworzy Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Jest placówką, w której wszyscy starają się o to, aby każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku.

Ponieważ zabawa jest główną formą aktywności dziecka, w naszym przedszkolu edukacja odbywa się poprzez zabawę. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że dzieci najbardziej intensywnie się wtedy uczą. Zachowujemy równowagę między zabawą kierowaną przez nauczycieli a zabawą swobodną. Dla nas ważne jest, aby nasze przedszkole kojarzone było z ciepłem, radością, aktywnością twórczą i kreatywnością, w którym wszystkie dzieci razem się bawią, śmieją i właściwie rozwijają.

Przedszkole działa w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem, stale rozwijająca swoją wiedzę.

Nasi nauczyciele okazują dzieciom dużo ciepła i zrozumienia. Pokazują, jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje. Motywują wychowanków do odkrywania świata, dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie

W przedszkolu znajdują się dwie sale dydaktyczne oraz korytarz adaptowany na wspólną salę zabaw. Są to pomieszczenia jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Na korytarzu znajduje się domek do zabaw, zabawki.


Plac zabaw

https://lh4.googleusercontent.com/-ugBzL6iYZtY/USdcHZn__2I/AAAAAAAANm4/cyZYbYqcr5I/s128/P1050874.JPG

Dbając o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, zapewniamy im optymalny czas pobytu na świeżym powietrzu. W przedszkolnym ogrodzie dzieci mogą wybrać różne formy aktywności: zabawa w piaskownicy, huśtanie na huśtawkach, zjeżdżanie ze zjeżdżalni lub uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych. Takie formy aktywności rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują pomysłowość i wyobraźnię. Nauczyciele inspirują zabawy dzieci poprzez podawanie pomysłów, sugestii i udostępniają potrzebne akcesoria gimnastyczne.

Organizujemy także wycieczki i spacery, podczas których dokonywane są obserwacje przyrodnicze.

 

Przedszkole od strony kuchni

Wszystkie posiłki są przygotowywane w naszej własnej dobrze wyposażonej kuchni. Panie kucharki z długoletnią praktyką i odpowiednimi kwalifikacjami gotują smaczne i urozmaicone dania, spełniające wszystkie normy w zakresie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Zapewniamy trzy smaczne, bardzo urozmaicone, domowe posiłki z dużą ilością warzyw i owoców sezonowych, przygotowanych w warunkach zgodnych z przepisami i normami zatwierdzonymi przez rejonową stację sanitarną. Dzieci spożywają posiłki w spokojnej i miłej atmosferze, o regularnych porach, estetycznie serwowane na ładnej i ujednoliconej zastawie. Wpływa to korzystnie na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, na które bardzo zwracamy uwagę. W naszym przedszkolu zachęcamy dzieci do jedzenia i do próbowania nowych dań, aby odkrywały bogactwo smaków, a posiłki nigdy nie są limitowane. Aktualny jadłospis jest codziennie wywieszany w przedszkolu na tablicy informacyjnej.

 

Dzień z życia przedszkola

W przedszkolu dzieci podlegają określonemu rytmowi dnia. „Ramowy rozkład dnia” obowiązuje od rozpoczęcia pracy przedszkola, aż do jego zamknięcia, a rytm dnia wyznaczają posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

 

7.30-8.15 - Dzieci schodzą się do przedszkola, jest to czas na zabawę indywidualną bądź grupową w „kącikach tematycznych" w zależności od własnej inwencji, ale zawsze pod czujnym okiem wychowawcy. Zabawy ruchowe po zejściu się wszystkich dzieci, prowadzone przez nauczyciela.

8.15-9.00 - Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania, mycie rąk w łazience.

9.00-9.30 - Śniadanie trwa około pół godziny. Dzieci w przedszkolu potrafią jeść samodzielnie, nie znaczy to jednak, że w ogóle nie potrzebują pomocy. Czasem rozleje się herbata, czasem na podłogę spadnie widelec albo łyżka. Nauczycielki pomagają dzieciom przy posiłkach, w razie potrzeby przebierają ubrudzone spodnie i koszulki. 

9.30-10.15 - Zajęcia i zabawy edukacyjne prowadzone przez nauczyciela  na przemian z zajęciami ruchowymi. W przedszkolu dzieci uczą się przez zabawę! Do zajęć edukacyjnych należą zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, słuchanie opowiadań i wierszyków, omawianie historyjek obrazkowych. Zajęcia edukacyjne prowadzane są w oparciu o podstawę programową.

10.15-10.45 - Zabawy dzieci według zainteresowań.

11.00-11.45 - Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy organizowane przez nauczyciela.

11.45-12.00 - Czynności porządkowe. Czynności higieniczne przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30 - Obiad.

12.30-13.15 - Zajęcia i zabawy edukacyjne prowadzone przez nauczyciela  w oparciu o podstawę programową,  na przemian z zajęciami ruchowymi według metody Weroniki Sherborne, Klanza, metoda samodzielnych doświadczeń, poznawanie nowych metod plastycznych.

13.15-13.45 - Zajęcia wyrównawcze - często w postaci zajęć indywidualnych lub zajęć w małych grupach. Zajęcia są przygotowane pod kątem konkretnych trudności, jakie wykazują dzieci. Są to ćwiczenia manualne, ćwiczenia graficzne. Pozostałym dzieciom nauczycielki pozwalają bawić się swobodnie (według ich własnych pomysłów) lub organizują im gry i zabawy. Jest to również czas na gry dydaktyczne, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe.

13.45-14.00 - Czynności porządkowe. Czynności higieniczne przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.30 – Podwieczorek.

14.30-15.00 - Leżakowanie dzieci najmłodszych i wszystkich chętnych. Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

15.00-16.30 - Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela. Zabawy dowolne z niewielką ingerencją nauczyciela, powtarzanie zdobytych informacji i omawianie tego, co zdarzyło się w ciągu dnia. Rozchodzenie się dzieci. W porze letniej wyjścia do ogrodu przedszkolnego.

 

Metody pracy stosowane w naszym przedszkolu

Metody i formy pracy przez nas stosowane są nowoczesne i zapewniają naszym podopiecznym osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

·         indywidualna

·         zespołowa

·         zbiorowa (praca z całą grupą)

Najważniejszą i podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, dlatego nasz kadra pedagogiczna w planowaniu pracy wykorzystuje szereg różnorodnych metod celem uatrakcyjnienia realizowanych sytuacji edukacyjnych. Najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Wszystkie techniki, jak i metody służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne możliwości.

 

Metody czynne

·         metoda samodzielnych doświadczeń

·         metoda kierowania własną działalnością dziecka

·         metoda zadań stawianych dziecku

 

Metody oglądowe

·         obserwacja i pokaz

·         osobisty przykład nauczyciela

·         udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzycznego

 

Metody słowne

·         rozmowy,

·         opowiadania,

·         zagadki,

·         objaśnienia i instrukcje,

·         sposoby społecznego porozumiewania się,

·         metody żywego słowa,

 

Metody aktywizujące

·         burza mózgów

·         metoda projektów

·         gry dydaktyczne

Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody:

Metoda ruchu Weroniki Sherborne - jest to prosta, metoda możliwa do zastosowania w każdych warunkach nie ma tutaj konieczności używania skomplikowanych przyrządów. Metoda ta nawiązuje do „mowy ciała.” Ze względu na swą prostotę i naturalność jest to metoda dla każdego. Każdy może w niej uczestniczyć w takim zakresie, w jakim jest to dla niego możliwe. Nie ma słabych i gorszych, wygranych i przegranych.

Pedagogika zabawy „Klanza” - pedagogika ta włącza do wychowania metody kreatywne, pobudza wyobraźnię z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. Proponowane zabawy i gry, zapewniają dobrowolność uczestnictwa, wykluczają rywalizację, dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę, oraz inne środki wyrazu. Głównym atrybutem w tej metodzie jest duża, kolorowa chusta, która pobudza wyobraźnię, wywołuje uśmiech. Pomaga jednocześnie dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Chusta jest wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się, wiatrem, łodzią, jaskinią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa.

Metoda samodzielnych doświadczeń - pierwsza to samodzielne odkrywanie. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów, w którym narażone jest ono na wiele trudności i porażek. Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela.

Techniki parateatralne – (w jej skład zaliczamy: pantomima, techniki zamiany ról teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe) - teatr ma ogromne walory wychowawcze, kształcące i terapeutyczne. Wzbogaca wyobraźnię dziecka, rozwija pamięć, pobudza do działania twórczego, rozbudza refleksje, pomaga w zrozumieniu motywacji różnych zachowań. Jest to także niezwykle lubiana metoda przez dzieci.

mgr K. Kalicka 

 


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery