Dyrektor ZSPiP

 

 

Irena Kusion

E-mail: irenakusiondyr@interia.pl

Telefon: 881 221 721
 
 
  
  
 

Cel zawodowy


Wspierać każdego ucznia, dziecko  w jego procesie rozwoju, dążeniu do celu. (uwzględniając jego potrzeby indywidualne), w sposób atrakcyjny, z duchem czasu,  przy ścisłej współpracy .


Doświadczenie zawodowe

01/09/88-31/08/89           Nauczyciel Państwowego Przedszkola nr 27 w Krakowie.

Urząd Dzielnicowy Wydział Oświaty i Wychowania w Krakowie

01/09/89-31/08/2000       Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Filipowicach.

01/09/2000 – 31/08/2017 Nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Szkoła odstawowa im. Lnckorońskich w Zakliczynie.

01/09/2017 – do teraz Dyrektor Zespołu Szkoły  Podstawowej w Filipowicach.

 

Wykształcenie

 

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany,
 Nr KPZ. II. MB. 192-1-2855/05

Studia magisterskie w zakresie geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej
 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
dyplom Nr WGB.G/205/96 z dnia 12 września 1996r.

Studia podyplomowe w zakresie matematyki, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Matematyki i Fizyki Instytut Matematyki.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z dnia 12 sierpnia 1999r.

Studium nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne,
 dyplom Nr SN/18/60/ZP IIIC/ 90.

Studia podyplomowe w zakresie Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne
 i edukacja wczesnoszkolna,
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu.
 Wydział Pedagogiczny. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
z dnia 30. Stycznia 2016r.

Studia podyplomowe w zakresie zarządzanie w oświacie, Uniwersytet Jagielloński.
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z dnia 28 czerwca 2014r.

Studia podyplomowe w zakresie Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu.
 Wydział Pedagogiczny. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
z dnia 24 sierpień 2020r.

Dodatkowe informacje, kursy, szkolenia

2020 r.  „Karta  oceny pracy”. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa

w art.6a ust.4 ustawy – Karta Nauczyciela: ocena wyróżniająca.

Ukończenie akredytowanego  programu coachingowego w międzynarodowym  stowarzyszeniu International Association of Coaching – Institutes dając uprawnienia
do wykonywania zawodu coacha. „ 1 szkoła 1 coach” I i II stopień.
 Nr. certyfikatu  24/1S1C/2013,11/1S1C-II/2014.

Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS” w Rzeszowie w wymiarze 60 godzin dydaktycznych z wynikiem pozytywnym. Certyfikat nr. wew. org.I-P/6/Rzeszów/3/2013/ Tarnów.

Ukończenie kursu „ Przywództwo i Zarządzanie w Oświacie”, opracowanie i wdrażanie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek w roku akademickim 2014/2015, w wymiarze 260godzin. Uniwersytet Jagielloński  8 marca 2015r. Kraków.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Mistrzowski Kurs Trenerski” w wymiarze 120 godzin. Uzyskanie tytułu: „Master Trainer”.Szkoła Coachingu, dnia. 10 września 2016r. Nr. 197/2016

Inne osiągnięcia

 

Odznaka „ Przyjaciel dziecka” otrzymana od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krakowa, legitymacja nr. 4907,
dnia 24 czerwca 2013r.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymany od Ministerstwa Edukacji Narodowej 10.08.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymany od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 14.08.2014r.

Nagroda Rady Miejskiej w Zakliczynie otrzymana od Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn 25.06.2011r.

List Gratulacyjny otrzymany od Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn 25.06.2014r.

Nagroda za wyróżniającą się pracę na rzecz rozwoju Gminnej Edukacji od Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

 

 

 

 


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery