Uroczystości/akademie

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020                          12.07.2020

 

26 czerwca  w Szkole Podstawowej im. Św. JanaPawła II w Filipowicach odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i pożegnanie klas ósmych. Była to uroczystość inna niż wszystkie ze względu na obostrzenia będące następstwem pandemii Covid-19.  Uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 9:00, poprowadziła przewodnicząca szkoły Patrycja Molenda. Spotkanie miało podniosły charakter, a słowa Św. Jana Pawła II  „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.” w pełni oddają atmosferę towarzyszącą pożegnaniu. Absolwentów żegnali: Dyrektor szkoły mgr Irena Kusion,  wychowawca klasy oraz delegacja klasy siódmej. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn pan Dawid Chrobak, Inspektor ds.oświaty pani Agnieszka Malisz, emerytowany Dyrektor  Zdzisław Górnikiewicz, Radny Rady Miejskiej w Zakliczynie pan Zygmunt Olchawa.

 Pani dyr. Irena Kusion przywitała z radością wszystkich obecnych i podsumowała kończący się rok szkolny. Wręczyła listy gratulacyjne  dla Rodziców ,świadectwa ukończenia szkoły , dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz osiągnęli 100% frekwencję. Tytuł „Przyjaciela Szkoły”  w tym roku otrzymali:  Dyrektor Zdzisław Górnikiewicz oraz pani Ewa Krakowska. Statuetka „Najwszechstronniejszy Uczeń” trafiła do absolwentki szkoły Patrycji Molendy. Natalii Sarwie, Wiktorii Skrobisz i Patrycji Molendzie wręczono pamiątkowe podziękowania za pracę w wolontariacie i za wzorową postawę patriotyczną.

Na zakończenie Patrycja Molenda-przedstawiciel klasy ósmej wygłosiła pożegnalne przemówienie. Słowa szczególnych podziękowań zostały skierowane do nauczycieli i wychowawców za trud włożony w kształtowanie młodych charakterów, za przekazywaną wiedzę, uczenie właściwych postaw, wyrozumiałość i cierpliwość.

Drodzy Absolwenci! Teraz przed Wami czas, w którym będziecie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności. Zamykając pewien etap w swoim życiu i zaczynając nowy, zostawiacie cząstkę siebie  edukacji.

mgr Małgorzata Różycka


 Pasowanie na czytelnika                                 05.03.2020

21 lutego zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniów przywitała gromadka zbudzonych krasnoludków. Szczególnie witani byli uczniowie klasy pierwszej, gdyż tego dnia mieli zostać pasowani na czytelnika. Zanim nadeszła ta uroczysta chwila pierwszoklasiści poznali zasady obchodzenia się z książkami i wykazali się znajomością baśniowych bohaterów.  W obecności Duszka Bibliotecznego  ślubowali z powagą traktować obowiązki czytelnika. Po tym Pani Dyrektor i Pani Krysia ze szkolnej biblioteki, w asyście baśniowych postaci wręczyły świeżo pasowanym czytelnikom wymowne dyplomy i „Pierwsze czytanki”.  Pierwszoklasiści przypieczętowali  tę chwilę wdzięczną piosenką. Warto dodać, że pasowanie na czytelnika w naszej szkole odbyło się nieprzypadkowo w Dniu Języka Ojczystego. Dodatkowo, w tym dniu, dwie starsze uczennice otrzymały dyplomy  za udział w Wojewódzkim Konkursie Literacko – Historycznym: „Przeszłość nie jest krainą, którą łatwo opuścić. Literackie wspomnienia z historii mojej rodziny”.

Język polski jest skarbnicą naszej historii, kultury i doświadczeń. Każdy z nas powinien zadbać o „dobre polskie słowo” i poprawną polszczyznę. A jak?  W jeden zasadniczy sposób :pracować nad sobą i dużo czytać, bo literatura utrwala i kształtuje język. Drodzy Uczniowie, zapraszamy do biblioteki.

mgr Jadwiga Zachara

"Hej kolęda, kolęda..."                               06.01.2020

Dnia 20 grudnia w naszej placówce odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne z udziałem całej społeczności szkolnej. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak , Zastępca Burmistrza Dawid Drukała oraz Sołtys Filipowic i jednocześnie Radny Rady Miejskiej w Zakliczynie Zygmunt Olchawa. W pierwszej części spotkania Dyrektor Szkoły- pani Irena Kusion powitała serdecznie zebranych gości oraz złożyła świąteczne życzenia.    W części artystycznej uczniowie zaprezentowali tradycyjne jasełka. Z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role i przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej. Cudownie zaśpiewane kolędy, pastorałki i taniec śnieżynek zrobiły na wszystkich bardzo duże wrażenie. Na koniec udekorowane odświętnie klasy stały się miejscem kameralnych i radosnych spotkań wigilijnych, które przebiegały w duchu wspólnoty i wzajemnej życzliwości, w atmosferze pojednania i pokoju serc. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, aby przy wspólnym stole podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia oraz spożyć świąteczny obiad, za który bardzo dziękujemy naszym wspaniałym paniom z kuchni.  Cała uroczystość mogła odbyć się dzięki ogromnej ofiarności Rodziców, którzy bardzo mocno zaangażowali się w całość przygotowań i wraz z nauczycielami czuwali nad jej przebiegiem.
mgr Małgorzata Różycka

Święto Niepodległości w naszej szkole          15.11.2019

      Dnia 13.11.2019r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początek wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy, po czym zaprezentowano część artystyczną pt. „Pisk Białego Orła”. Uczniowie w wymowny sposób odtworzyli historię naszego kraju, kiedy to Polska była zniewolona przez trzy ówczesne mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię.Ukazana opowieść o Białym Orle metaforycznie przypomniała wszystkim te trudne czasy; pokazała, że niegdyś nasz kraj  - rozdarty na trzy części - narodził się na nowo i tak jak Biały Orzeł odzyskał upragnioną wolność.
        Na zakończenie wszyscy zgromadzeniu wzięli udział w koncercie patriotycznym. Uczniowie klasy pierwszej zaśpiewali bardzo znaną pieśń wojskową pt. „Przybyli ułani pod okienko”. Następnie chór pod przewodnictwem Pani Barbary Niemiec odtworzył inne, równie cenione i powszechnie znane pieśni, m.in. „ Piechota”, „Pierwsza Kadrowa”. Pani Dyrektor podziękowała uczniom – aktorom i śpiewakom za wzruszający występ będący piękną lekcją historii i pamięci.
       Należy podkreślić, że dla uczczenia tego wyjątkowego święta społeczność szkolna zgromadziła się przed budynkiem szkoły, by tam wspólnie utworzyć biało-czerwoną flagę jako wyraz patriotyzmu i szacunku wobec symboli narodowych.                                        mgr Angelika Winiarska

Obchody 130 lecia powstania Szkoły Podstawowej w Filipowicach, nadania imienia oraz przekazania sztandaru           31.10.2019

   Dzień 16 października 2019 roku zapisze się w dziejach naszej szkoły, społeczności parafialnej i lokalnej jako jeden z najważniejszych. Tegoroczne obchody miały potrójnie uroczysty wymiar. Po pierwsze Nasza Szkoła obchodziła 130-lecie istnienia. Po drugie otrzymała długo wyczekiwane imię – swoistą, indywidualną tożsamość. Po trzecie wraz z imieniem otrzymaliśmy sztandar, czyli „coś pomiędzy hymnem państwowym, a przysięgą” – jak zaznaczył Wielki Polak, Kardynał Stefan Wyszyński.

 

Tego słonecznego dnia, około godziny 9.30 społeczność szkolna zebrała się przed budynkiem szkoły, by wspólnie wyruszyć w uroczystym pochodzie w kierunku Kościoła pw. Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach.

Uroczystość została zainaugurowana mszą św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły. Słowa skierowane przez Księdza Biskupa Salaterskiego do wiernych miały szczególny wydźwięk. Podkreślono wówczas jak wyjątkowym patronem jest Święty Jan Paweł II oraz jakim wzorem powinien być dla całej naszej społeczności szkolnej w codziennym postępowaniu. 

W dalszej kolejności rozpoczął się przemarsz wszystkich zgromadzonych na plac szkoły podstawowej. Przybyli goście zasiedli przy przygotowanej scenie, gdzie odbyła się kolejna część tegoż wydarzenia. Pani Dyrektor Irena Kusion serdecznie przywitała wszystkich przybyłych, z kolei konferansjerki: Natalia Rosiek i Katarzyna Kalicka podkreśliły, jaki jest cel i charakter tego święta. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie - Pani Ewa Nijak odczytała uchwałę w sprawie nadania imienia Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Filipowicach. Nastąpiło uroczyste nadanie imienia, a głos zabrał Burmistrz Gminy Zakliczyn Pan Dawid Chrobak. W swoim przemówieniu pogratulował 130 lat działalności szkoły oraz podkreślił, że ufundowanie sztandaru to wyraz wielkiego patriotyzmu.  Z jego rąk społeczność szkolna otrzymała pamiątkę - przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podczas jego oficjalnej wizyty w Zakliczynie w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Kolejnym, równie ważnym punktem tego wydarzenia było złożenie podziękowań fundatorom sztandaru. Poprzez symboliczne przybicie gwoźdźca do drzewca mogliśmy zaznaczyć szczególną rolę tychże osób i okazać wdzięczność za udzielone wsparcie. Dzięki temu wsparciu nasze marzenie o posiadaniu sztandaru zostało urzeczywistnione. Pani Dyrektor przyjęła sztandar podkreślając zarazem, że jest to cenny dar, który wyraża ideę wspólnych dążeń i najwyższych wartości. Tym samym przekazała sztandar reprezentantom szkoły. Uczniowie z wielką czcią i szacunkiem obiecali dbać o ów dar, a także zobowiązali się pracować właściwym postępowaniem i nauką na dobre imię szkoły. Przyjęty sztandar został zaprezentowany publiczności. Zaakcentowano jego wymowę i zwrócono uwagę na to, że należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć. W obecności szanownych gości 
i społeczności lokalnej uczniowie klasy I dali temu wyraz składając uroczyste ślubowanie na otrzymany sztandar.

Z okazji nadania imienia Świętego Jana Pawła II szkole oraz  przyjęcia sztandaru odśpiewano Pieśń szkoły. Po tak historycznych dla szkoły zdarzeniach głos zabrali przybyli goście, a wśród nich: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Pan Artur Puciłowski, Wicestarosta Tarnowski Pan Tomasz Stelmach, Dyrektor Biura Senatorskiego Pana Kazimierza Wiatra – Pan Krzysztof Hofman oraz Dyrektor MCDN Pani Ewa Sojat.

W tym miejscu dziękujemy za dobre i ciepłe słowa skierowane pod adresem naszej placówki.

Na zakończenie głos oddano młodzieży. Widownia mogła uczestniczyć w niezwykłym przedstawieniu pt. „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Uczniowie wykazali się m.in. umiejętnościami aktorskimi i tanecznymi, stworzyli namiastkę pięknych wspomnień łącząc historię naszego kraju z historią naszej szkoły, a także z osobą Ojca Świętego. Przypomnieli tym samym jak doszło do powstania szkoły, co ważnego działo się przez ten czas aż do ówczesnych czasów. Postać papieża została szczególnie wyeksponowana na tle tych zdarzeń: zaprezentowano scenę narodzin Karola Wojtyły i wybór na Stolicę Apostolską. Zdecydowanie część artystyczna dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń słuchaczom i skłoniła do głębszej refleksji.

Pani Dyrektor – niezwykle wzruszona występem – podziękowała młodym artystom za te wspaniałe emocje i przeżycia. Podziękowała również obecnym za przybycie, a ludziom dobrego serca za zaangażowanie i wszelką działalność na rzecz tego święta. Dzięki tym wszystkim osobom, które pracowały w poczuciu odpowiedzialności i jedności mogło dojść do realizacji tak podniosłego i szczególnego wydarzenia. Raz jeszcze składamy więc podziękowania każdemu, kto uczynił to święto wyjątkowym.

Po zakończonej uroczystości zaproszono wszystkich na pyszny poczęstunek. Goście mieli także możliwość wpisać się do pamiątkowej księgi. W międzyczasie mogli podziwiać prace plastyczne wykonane przez uczniów szkoły, przedstawiające patrona, a także obejrzeć fotografie szkolne z dawnych lat, które niewątpliwie stanowiły zbór pięknych wspomnień dla wielu oglądających.


Ten szczególny dzień dobiegł końca w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. Pełni nadziei i zapału spoglądamy w przyszłość, pamiętając jednocześnie o tym, co dała nam przeszłość. 16 października 2019 roku to dzień historyczny, który już zawsze będzie nam przypominał o wyjątkowych zmianach, które nadały nowy kształt Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Filipowicach. 

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Zastępca Burmistrza Dawid Drukała, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Artur Puciłowski, b. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn - Kazimierz Korman, Dyrektor Biura Senatorskiego prof. Kazimierza Wiatra - Krzysztof Hofman, Wicestarosta Tarnowski Tomasz Stelmach wraz z Radnym Rady Powiatu Józefem Gwiżdżem, Radni Rady Miejskiej w Zakliczynie, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Tarnowskiej Ks. Tomasz Lelito, Ks. Piotr Pabis – proboszcz naszej parafii, Ks. Antoni Zoń – b. proboszcz parafii Filipowice, Księża pochodzący z naszej miejscowości i będący absolwentami naszej szkoły: Ks. Władysław Pachota, Ks. Robert Piechnik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ewa Sojat, Sołtys, a zarazem Radny RM Zygmunt Olchawa oraz Sołtys Rudy Kameralnej Teresa Kaczor, Sołtysi Gminy Zakliczyn, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zakliczynie: Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak, Skarbnik Urszula Nowak, specjalista do spraw oświaty Agnieszka Malisz, emerytowana Dyrektor szkoły Maria Kalicka, b. Inspektor Oświaty Zakliczyna Stanisław Noskowicz, emerytowani Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni naszej szkoły, Dyrektorzy Szkół Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego, Dyrektorzy Jednostek Administracyjnych Gminy Zakliczyn oraz Dyrektorzy Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej Gminy Zakliczyn, Prezes ZG Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Damian, Prezes OSP Filipowice Tadeusz Martyka, a także komendant OSP Marcin Piechnik, Strażacy OSP w Filipowicach, przedstawiciele Pocztów Sztandarowych, Prezes Stowarzyszenia „Bez barier” Bogdan Litwa, przedstawiciele „Akademii dla Aktywnych” na czele z Ewą Jóźwiak, Prezes Stowarzyszenia „Pod bocianim gniazdem” w Stróżach Ewa Krakowska, przyjaciółka naszej szkoły, wspierająca nas w wielu przedsięwzięciach, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Zakliczyn, Prezes Związków Zawodowych Zofia Górnikiewicz, Stefania Kowalska – wykonawczyni sztandaru, Małgorzata Krupa – absolwentka, rodzic, autorka sztandaru przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, absolwenci naszej szkoły, Barbara Jaszczur – przewodnicząca Rady Rodziców. Obecni byli również rodzice i uczniowie naszej szkoły.

 mgr Angelika Winiarska i mgr Jadwiga Zachara

2 września - wszyscy tworzymy zespół          16.09.2019

     Dnia 2 września 2019 r. o godzinie 8:10 na uroczystej Mszy Świętej  rozpoczynającej rok szkolny 2019/2020 spotkali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Tak z potrzeby serca i poszanowania tradycji rozpoczyna się i kończy  każdy rok szkolny w naszej społeczności.

 Następnie –już na szkolnej sali gimnastycznej – witał przybyłych radosny śpiew szkolnego chóru. Prowadzący część oficjalną przypomnieli w rocznicę 80-lecia wybuchu II wojny światowej o bohaterskiej, niezłomnej postawie walczących i poległych Polaków. Ku pamięci i przestrodze uczczono minutą ciszy tragiczne wydarzenia XX wieku.

 Nowy Rok Szkolny… nowy rozdział… Pani Dyrektor, głosząc słowa powitania, podziękowała za dar wińca dożynkowego i dwu bochenków chleba symbolizujących  wysiłek włożony w pracę, ale też sytość, radość, gościnność i wspólnotę. Uświadamiała, że ten obecny rok obfitować będzie  w podniosłe, głębokie przeżycia, wpisujące się w symbolikę darów, bowiem  w październiku nasza szkoła, z korzeniami sięgającymi 1878 roku, otrzyma wybrane przez społeczność Filipowic i Rudy Kameralnej imię Świętego Jana Pawła II. Przekazany jej będzie również sztandar.  Tak historyczne chwile wymagają oprawy. Pani Dyrektor zaprosiła do współpracy w przygotowaniach  wszystkich, którzy czują więź z tym miejscem. Wyjątkowe przeżycia jubileuszowe stają się przecież okazją do wspomnień międzypokoleniowych. 

mgr Jadwiga Zachara 

Pożegnanie absolwentów                               30.06.2019

  Nadszedł czas pożegnać rok szkolny 2018/2019. W środę 19 czerwca 2019 roku odbyło się zakończenie roku połączone z pożegnaniem ósmoklasistów, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych. Najpierw wspólnie wszyscy udali się na mszę świętą. Następnie w sali gimnastycznej Joanna Drożdż poprowadziła uroczystość zakończenia roku szkolnego. Absolwentom  wręczono świadectwa ukończenia szkoły. Wszystkim zasłużonym wręczono pochwały Dyrektora Szkoły, listy gratulacyjne i  podziękowania dla Rodziców. Przyznano tytuł Przyjaciela Szkoły, który w tym roku otrzymał pan Maciej Turczak oraz stauaetkę Najwszechstronniejszy Uczeń dla absolwenta szkoły Filipa Turczaka. Joannie Drożdż, Natalii Gębarowskiej i Gabrieli Salamon wręczono pamiątkowe podziękowania za pracę w wolontariacie. Honorowym gościem uroczystości był burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn pan Dawid Chrobak. W uroczystości uczestniczyli również wiceburmistrz pan Dawd Drukała. Radny Filipowic pan Zygmunt Olchawa, komendant Straży Pożarnej w Filipowicach  pan Tadeusz Martyka, Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Filipowic, Stowarzyszenia pod Bocianim Gniazdem ze Stróż, Rada Rodziców . Absolwenci zaprezentowali swoje zdolności artystyczne. Podziękowali wszystkim za lata spędzone w szkole podstawowej. Na koniec wszyscy w radosnych nastrojach udali się do klas aby pożegnać się ze swoimi wychowawcami.

mgr Lucyna Migda 

Wolność krzyżami się mierzy - 75 rocznica bitwy o Monte Cassino                                                       22.05.2019

    Już po raz drugi nasza szkoła jest organizatorem obchodów zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Pamiętamy o bohaterskim czynie żołnierzy gen. Andersa szczególnie mocno, ponieważ  z naszej miejscowości pochodził jeden z jej uczestników – starszy strzelec Kazimierz Pachota. Obchody rozpoczęły się od uroczystej akademii. Uczniowie szkoły przedstawili wzruszający program muzyczno – recytatorski zakończony tańcem patriotycznym. Następnie starsze klasy udały się na cmentarz, gdzie rodzina, włodarze gminy oraz delegacja szkoły złożyli wiązanki kwiatów oraz znicze na grobie żołnierza tułacza. W uroczystościach 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino udział wzięli burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, radny sołtys wsi Filipowice Zygmunt Olchawa, Komendant Straży Pożarnej w Zakliczynie Tomasz Damian, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz dyrektor szkoły Irena Kusion, uczniowie szkoły i przedszkola oraz licznie zgromadzona rodzina zmarłego uczestnika walk. 

mgr Lucyna Migda

Konstytucja 3 Maja - przypominamy historię  06.05.2019

     Pamięć o Konstytucji jesteśmy winni naszym przodkom- wielkim patriotom. Czynimy to z pokorą, a zarazem z dumą, że jesteśmy Polakami, że mamy własną tożsamość, że wnosimy do kultury europejskiej wartości, o które walczyli nasi przodkowie.

30 kwietnia 2019r. wychowankowie pani Krysi uczcili swoim wystąpieniem dwustu dwudziestą ósmą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 Już najmłodsi, którzy zasiedli na widowni, zostali wprowadzeni przez piątoklasistów w klimat czasów Sejmu Czteroletniego, w których nasi przodkowie walczyli o swoją wolność i prawa; potrafili znaleźć wyjście dla upadającej Ojczyzny. 

Dziś czasy również nie są łatwe. Nie jest łatwo być prawdziwym Polakiem. Ta historia jest przypominana po to, by czerpać z niej siłę i mądrość. Aby wartości-  Bóg. Honor. Ojczyzna.- pozwalały nam, Polakom przetrwać… Aby stały się fundamentem budowanej przez nas przyszłości. 

Szkolny chór- zainspirowany przez swojego opiekuna , panią Basię – ubarwił uroczystość radosnymi piosenkami. 

Przy tak podniosłych okolicznościach zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom biorący udział w kolejnych konkursach bibliotecznych, w ramach projektu Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji. 

mgr Jadwiga Zachara

Dzień Babci i Dziadka                                22.02.2019

Mnóstwo uśmiechów, pocałunków i wyrazów miłości czekało na specjalnych gości 14 lutego w naszym przedszkolu. Nie! Nie z powodu Dnia Zakochanych. W tym dniu dzieci przedszkolne gościły ukochane Babcie oraz Dziadków. Z okazji ich święta przedszkolaki młodsze i starsze przygotowały małe przedstawienia. Dzieci zaprezentowały wiele wierszy, piosenek, tańców, pokazy mody a także krótką inscenizację. Wszystkiego uczyły się pilnie przez kilka tygodni. Na twarzach zgromadzonych, popisy dzieci wywołały uśmiechy radości. Każdy gość otrzymał również specjalny upominek przygotowany na tę okazję przez kochającego wnusia lub zakochaną w dziadku wnusię. Następnie, na wszystkich przybyłych czekała kolejna niespodzianka — słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Wspólne biesiadowanie było wspaniałą okazją do poznania się, nawiązania rozmowy czy podzielenia wspomnieniami. Wszystkie przedszkolaki były przeszczęśliwe widząc swoje Babcie i Dziadków w naszych progach, a dostojni goście nie kryli wzruszenia i obiecali, że pojawią się na kolejnej przedszkolnej uroczystości. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości i nieocenioną pomoc. Dziękujemy za piękne stroje i pyszne słodkości.

mgr Iwona Gurgul


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery