Czysta Małpoloska

 

 

 

"Czysta Małopolska" - projekt ekologiczny dotyczący selektywnego gospodarowania odpadami

 

  

 

Organizatorem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

Projekt adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów  województwa małopolskiego.

 

Cele projektu:

 

-     zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego    nt. potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów,

 

-     kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu,

 

-     utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie     związane z selektywną zbiórką odpadów,

 

-     promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży,

 

-     upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

 

 

W ramach kampanii edukacyjnej na temat segregacji odpadów w naszej szkole uczniowie uczestniczą w różnych działaniach ekologicznych:

 

1. Organizacja zbiórki surowców wtórnych:

- zbiórka plastikowych zakrętek

 Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie     Zdjęcie

 

- zbiórka zużytych baterii

 

 Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie     Zdjęcie

 

- zbiórka makulatury

 

 Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie 

 

2. Zajęcia praktyczne z segregacji odpadów:

 - w klasach I - III

 

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

 

- w klasach IV - VI

 

Zdjęcie     Zdjęcie

Zdjęcie     Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

 

3. Przystosowanie koszy w salach lekcyjnych i na korytarzach do segregowania odpadów – kolorowe napisy na koszach.

 

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie     Zdjęcie

 

4. Wykorzystanie odpadów w celach artystycznych na lekcjach:

-  techniki – „Zakrętkowe ludziki”  klasa V

 

 Zdjęcie    Zdjęcie

 

 – „Wielkanocne jajka” 

 

Zdjęcie   Zdjęcie

Zdjęcie

 

  – „Cuda z odpadów” 

 

Zdjęcie

 

 Zdjęcie  Zdjęcie

 

-  plastyki – „Gazetowe obrazy”  klasa VI

 

 Zdjęcie    Zdjęcie

  

-  historii – „Średniowieczne zamki”  klasa IV

 

Zdjęcie   Zdjęcie

 

Zdjęcie     Zdjęcie

 

5. Gazetki na temat selektywnego gospodarowania odpadami.

 

 Zdjęcie   Zdjęcie

Zdjęcie 

 

6. Wiosenne porządki terenu nad pobliską rzeczką "Rudzanką".

Utrwalanie zasad segregacji odpadów. 

 

Zdjęcie     Zdjęcie

Zdjęcie     Zdjęcie

Zdjęcie     Zdjęcie

 

7. Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych w świetlicy Ośrodka Wsparcia Dziennego „ Bez Barier”.

 

 Zdjęcie    Zdjęcie

 Zdjęcie

 

8. Wykonywanie plakatów uczniów z klas II i V zachęcających do segregacji odpadów.

 

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie

 

9. Konkurs wiedzy o recyklingu dla uczniów klas IV –VI.

 

I miejsce: Jakub Kołacz klasa V

II miejsce: Dominik Padoł klasa VI

III miejsce: Szczepan Urban klasa V

 

Zdjęcie 

 

10. Szkolny konkurs plastyczny pt. „Segregując śmieci, dbam o polską przyrodę”.

 

 Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

Zdjęcie    Zdjęcie

 

 11 kwietnia 2014 został rostrzygnięty konkurs. Jury wytypowało zwycięzców:

 

Klasy I - III 

 miejsce: Patrycja Molenda klasa II

II miejsce: Natalia Gębarowska klasa III

III miejsce: Nadia Wójtowicz klasa II

 

 Klasy IV - VI 

 miejsce: Aleksandra Mróz klasa VI

II miejsce: Gabriela Kubacka klasa IV

III miejsce: Weronika Ogórek klasa V

 

11. Szkolny Dzień Ekologiczny.

 

    Zdjęcie

Zdjęcie     Zdjęcie

 

 Scenka klasy III               "Na śmietnisku" 

 

12. Wyjazd edukacyjny na składowisko odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. Udział w programie " Od segregacji nie ma wakacji".

 

    

    

 

 13. Wizyta w Cinema Park  Bonarka - seans filmowy

pt. "Przełącz się na ekologię". 

 

   

     Zdjęcie

 

 Pełna dokumentacja zdjęciowa

 

 Obchody "Dnia Ziemi"

 

Wyjazd do Krakowa 

 

Koordynator akcji w szkole: Lucyna Migda


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery