Klasa V

Tematyka zajęć na czas zawieszenia zajęć.

Geografia 

Tematy do końca roku :

1. Podsumowanie z działu Krajobraz świata str. 155

2. Sprawdź się – str. 158

Proszę odpowiedzieć na pytania problemowe, które znajdują się pod każdym tematem. Proszę rozwiązać zadania utrwalające.  Skan odpowiedzi proszę  wysłać na pocztę e- mailową.

Matematyka 

Tematy do końca roku.

1. Liczby i działania – zabawa matematyczna, zadania utrwalające.

2. Własność liczb naturalnych – zadania utrwalające.

3. Ułamki zwykłe i dziesiętne – zadania na wesoło.

4. Figury na płaszczyźnie,  moje podwórko  - utrwalenie.

5. Graniastosłupy- zadania.

 

 W razie trudności i pytań proszę o kontakt na maila: irenakusion@interia.pl

Proszę odpowiedzieć na pytania problemowe, które znajdują się pod każdym tematem. Proszę rozwiązać zadania utrwalające.  Skan odpowiedzi proszę  wysłać na pocztę e- mailową 

Informatyka

1.  Podróż z przeszkodami. Podsumowanie pracy.   23.06.2020   

 

Należy przy pomocy dostępnych źródeł zapoznać się z powyższymi tematami, w razie trudności proszę o kontakt:  dstojowski@vp.pl 

Ważne: 9 czerwca zapraszam na webinarium (lekcja online). Do każdego roześlę zaproszenia. Proszę się zalogować na pocztę zaakceptować zaproszenie wpisać swoje imię i adres poczty. Zajęcia o godz. 9.10

 

 

Technika        

23.06.2020r.

 

 

Temat: Podsumowanie wiadomości z techniki w klasie V.

W razie trudności podaję adres do kontaktu: kolacz.spfilipowice@gmail.com


Biologia
 
 
28.05.2020  materiały do realizacji 
 
2.06.2020  materiały do realizacji  
  
 
Ponieważ prowadzę zajęcia w kilku szkołach,  bardzo proszę uczniów klasy 5,6,7,8 o wysyłanie maila na podany adres: szkola.a.kaczor@interia.eu  z następującą treścią: nazwisko, imię, klasa, szkoła. Ułatwi to kontakt  z poszczególnymi klasami.  
 

22.06.2020 ( poniedziałek )

Temat: Wakacje z pędzlem

Zapoznaj się z materiałem:

               https://www.youtube.com/watch?v=-OppSnPMPHk

      Historia

23.06.2020 ( wtorek )

Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

 

Oglądnij film https://www.youtube.com/watch?v=u4LiiteB_Oo&list=PLuRxqdWnQgPhS3pjodU4_7eTzmSFjV9Lf&index=14&t=0s

 

Język polski                kontakt: jadzia13579z@gmail.com

08.06.  Kiedy spotykam poszkodowanego… Rozmawiamy na temat sensu „ Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie”   ( P. s. 316- 317; zapoznaj się z tekstem przypowieści; omów zachowania bohaterów; omów zadania 3. i 4.; w zeszycie wykonaj zad.2.; zapisz informacje z ramki o przypowieści.)

 

10.06. Co należy umieścić w ogłoszeniu? ( P. s. 360- 361; omów sytuację przedstawioną w komiksie; przeprowadź analizę elementów konstrukcyjnych ogłoszenia- ramka z lupą; zapisz pod tematem informacje z żółtej ramki; ustal jakich niezbędnych informacji brakuje w podanych ogłoszeniach- zad. 2.i wybierz następnie dwa ogłoszenia oraz uzupełnij je wymyślonymi informacjami, tak by w ich treści znalazły się wszystkie niezbędne elementy; zastanów się jakich informacji nie należy podawać w ogłoszeniu ze względów bezpieczeństwa; prześlij do mnie wyraźne zdjęcie uzupełnionych ogłoszeń z zad. 2.)

 

Wychowanie fizyczne                          malgorzata_rozycka@onet.pl

23.06

Temat: Piłka nożna. Żonglerka piłki nogą i głową.

https://www.youtube.com/watch?v=aIUO8EgPBaQ&list=PLD9FEBD06C03B1527

24.06

Temat: Technika prowadzenie piłki  prawą i lewą nogą.

Obejrzyj krótki  film dotyczący techniki prowadzenia piłki:

https://www.youtube.com/watch?v=ne66LqW9Ah0

Zachęcam do ćwiczeń na podwórku, w ogródku–na świeżym powietrzu każdego dnia.

25.06

Temat: Bezpieczne wakacje. Zasady bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw.

Obejrzyj krótki film na temat bezpieczeństwa w czasie trwania wakacji.

 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html

Język angielski                     magda.budzyn@gmail.com 

Materiały do lekcji:

https://padlet.com/magdabudzyn/pdbchd5s1ch52jyp

 

Muzyka        Mój mail szk.fil@poczta.fm

23. 06. 2020.

- przypomnij sobie piosenki poznane w trakcie roku szkolnego w klasie V

 

- jeśli masz dzwonki zagraj na nich wybrany  utwór z podręcznika s. 169 

 

Religia

Katecheza  I  - na  24. VI. 2020 r.

Temat: Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła.

 

Notatka w zeszycie.

1. Pan Jezus jeden raz ofiarował się w sposób krwawy na krzyżu.

2. Zawsze ofiaruje się w sposób bez krwawy na Mszy świętej.

3. Tę przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa nazywamy przeistoczeniem.

 

Katecheza  II  - na  24. VI. 2020 r. – kl. V.

 

Temat: Błogosławiona Karolina Plik 1


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery