Klasa IV

Tematyka zajęć na czas zawieszenia zajęć.

Matematyka 

1. Pole powierzchni prostopadłościanu-zadania        22.06.2020r                      ćw. s. 68.

2. Sprawdź, czy umiesz.   23.06.2020r                              ćw. s. 69.

3. Powtórzenie i utrwalenie poznanego materiału wklasie IV.   24.06.2020r                         

Z zagadnień na podstawie podręcznika wykonać w zeszycie notatkę i rozwiązać zadania. Dodatkowo w ćwiczeniach wykonać zadania -będą one podlegać sprawdzeniu. 

 

Informatyka 

1. Nasze pasje. Podsumowanie pracy w klasie IV.     25.06.2020                 

 

Należy przy pomocy dostępnych źródeł zapoznać się z powyższymi tematami, w razie trudności proszę o kontakt:  dstojowski@vp.pl

 

Ważne: 19 czerwca zapraszam na webinarium (lekcja online). Do każdego roześlę zaproszenia. Proszę się zalogować na pocztę zaakceptować zaproszenie wpisać swoje imię i adres poczty. Zajęcia o godz. 10.50.

 

TECHNIKA 

24.06.2020r.

 

 

 Temat: Podsumowanie pracy rocznej; uczeń klasy IV pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego.

 

Nauczyciel kontaktuje się z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

22.06.2020 ( poniedziałek )

Historia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu IV.

Przyroda

22.06.2020 ( poniedziałek )

Temat: Na łące i polu uprawnym

Skorzystaj z e- podręcznika  https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/DvINsU6oE

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.116 – 119

25.06.2020 ( czwartek )

Temat: Sprawdź się. Podsumowanie działu VII

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 120 -122

Plastyka

23.06.2020 ( wtorek)

Temat: Wakacje z pędzlem

Zapoznaj się z materiałem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OppSnPMPHk

 

Język polski                               kontakt: jadzia13579z@gmail.com 

08.06. Opowiedzieć historię czy przekazać informację? Poznajemy teksty o Dworze Artusa. (P. str. 299- 300; zapoznaj się z tekstami: literackim i informacyjnym. Oba dotyczą Dworu Artusa. Jeden jest fragmentem przewodnika dla młodych podróżników. Uzupełnij w zeszycie pod tematem tabelę podanym sformułowaniami, by pokazać różnicę między tekstami- zad. 1.; zadanie 2.omów; zwróć przy omawianiu uwagę, że pisarz i ilustrator stosowali zabiegi, które nadały zabytkom cechy ludzkie.)

 

09.06. Sprawdzę się! Praca z tekstem. ( P. str.301- 303; samodzielnie wykonuj polecenia zadań; zapisuj rozwiązania w zeszycie; by przypomnieć sobie poznane terminy, pomocny będzie Indeks- str. 358; zadanie 7. opisz formy gramatyczne pozostałych dwóch czasowników jak w tym przykładzie: używali-  3. osoba (oni), liczba mnoga, czas przeszły; odpowiedzi prześlij na wyraźnym zdjęciu tego samego dnia; dwie jednostki)

 

Wychowanie fizyczne                  malgorzata_rozycka@onet.pl 

 22.06.

Temat: W bramce. Postawa bramkarza w piłce nożnej.

https://www.youtube.com/watch?v=bKTLyAT47Tk

Zachęcam do ćwiczeń na podwórku, w ogródku–na świeżym powietrzu każdego dnia.

24.06

Temat: Ćwiczenia kształtujące koordynację i zwinność piłkarską.

Obejrzyj krótkie film:

https://www.youtube.com/watch?v=s6sjykHs_rQ

Zachęcam do ćwiczeń na podwórku, w ogródku–na świeżym powietrzu każdego dnia.

25.06

Temat: Bezpieczne wakacje. Zasady bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw.

Obejrzyj krótki film na temat bezpieczeństwa w czasie trwania wakacji.

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html

Język angielski 

Materiały do lekcji

https://padlet.com/magdabudzyn/agc1j1l1nloynd71

 

W razie pytań lub problemów proszę pisać na adres:magda.budzyn@gmail.com

 

Muzyka            Mój mail szk.fil@poczta.fm  

23. 06. 2020.

- zaśpiewaj piosenkę Morskie opowieści- ułóż do niej ilustrację ruchową

 

- wykorzystaj dzwonki i zagraj utwór s. 130 podręcznik

Religia 

 

 

Katecheza  I  - na  24. VI. 2020 r.

Temat: Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła.

 

Notatka w zeszycie.

1. Pan Jezus jeden raz ofiarował się w sposób krwawy na krzyżu.

2. Zawsze ofiaruje się w sposób bez krwawy na Mszy świętej.

3. Tę przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa nazywamy przeistoczeniem.

 

Katecheza  II  - na  24. VI. 2020 r. – kl. IV.

 

Temat:  Błogosławiona Karolina Plik 1

 


 


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery