ZSPiP w Filipowicach

NASZA SZKOŁA TO DOBRY WYBÓR!!!

 

"Wymagamy od siebie chociaż inni od nas nie wymagają!"

 

SZKOŁA Z TRADYCJAMI


 WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


DOWOZY DZIECI Z PIASKI DRUŻKÓW KAŻDEGO DNIA RANO O USTALONYCH GODZINACH

  ODWOZY SPOD SZKOŁY 14.30  

Wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym zapraszamy do naszej szkoły, zapewniamy ciekawe lekcje, dowóz dzieci oraz możliwość wykupienia gorącego obiadu przygotowanego przez wyśmienite kucharki.

Dyrektor Irena Kusion


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - WAŻNE!

  NOWY SYSTEM EDUKACJI 

 

Parafia Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach 

OGŁOSZENIA

 III Niedziela Wielkanocna  18.04.2021r

 

Katacheza dla klasy III, IV i V 14.04.21 

 

  Ogłoszenie    14.04.21  

 W związku z otwarciem przedszkoli i żłobków skrócono zasiłek opiekuńczy

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mrips-w-zwiazku-z-otwarciem-zlobkow-i-przedszkoli-zasilek-opiekunczy-tylko-do-18

 

10 zasad bezpieczeństwa dla rodzica i dla ucznia 

 Komunikat dla rodziców z dnia 30.08.2020

 

 Komunikat MEN 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia 

 Komunikat MEiN z dnia 19.03.2021

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych – 15.01.2021 

 

 Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja pdf

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas I-VIII do 3 stycznia

  1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 24 października br. - komunikat MEN
  2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (22.10.2020)

 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ, MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - WYTYCZNE

admin 28.08.2020 

  1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
  2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
  3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

 admin. 23.08.2020

 Ubezpieczenie uczniów 2020/2021

 

Ogłoszenie Dyrektora  

Organizację  realizacji zadań Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach
 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległości dla dzieci Publicznego Przedszkola w Filipowicach i uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Filipowicach klas I –III oraz klas IV-VIII ulega zmianie od dnia 27 marca 2021r zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.oraz obostrzeniami obowiązującymi od dnia 19 kwietnia  2021r

 

1.      Nadal obowiązuje zdalne nauczanie dla klas I-VIII, które zorganizowane
jest w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć edukacyjnych.

2.      Zdalne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej może być realizowane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego UONET+, albo poczty elektronicznej.

3.      W klasach I-III dopuszcza się możliwość realizacji niektórych zajęć edukacyjnych
 z wykorzystaniem funkcjonalności Microsoft Teams jednak zaleca się pracę
przy użyciu kart pracy przy równomiernym obciążeniu pracy.

4.      Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII winno być realizowanie z wykorzystaniem funkcjonalności Microsoft Teams. W przypadku problemów technicznych dopuszcza się możliwość realizacji zdalnego nauczania w klasach IV-VIII za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ lub poczty elektronicznej.

5.       W klasach IV-VIII zajęcia edukacyjne z religii, plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia
w rodzinie oraz doradztwa zawodowego nauczyciele mogą realizować za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ lub poczty elektronicznej.

6.      Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII nauczyciele zobowiązani są realizować zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć oraz przydzielonym w arkuszu organizacji Szkoły wymiarem godzin.

7.      O metodach i formach prowadzenia zajęć decyduje nauczyciel prowadzący dany przedmiot. Wybiera je z pośród dopuszczonych przez szkołę.

8.      Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa  nie dłużej niż 45 minut.

9.      Zajęcia w Publicznym Przedszkolu w Filipowicach z dniem 19 kwietnia 2021r odbywać się będą stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego .

10.  Realizacja podstawy programowej w Publicznym Przedszkolu dobywać się będzie zgodnie z harmonogramem  każdej grupy wiekowej.

11.  Przedszkole czynne jest od godz. 7.30 do 16.30, dzieci otrzymają posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek o ustalonych godzinach.

12.  Świetlica szkolna na czas zdalnego nauczania jest czynna od godz. 13.00 do 16.30.

13.  Dyrektor ZSPiP jest do dyspozycji rodziców w każdy czwartek od godz. 16.00-17.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

14.  W sytuacjach wyjątkowych dyrektor jest do dyspozycji rodziców po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

 

15.  Wszelakiego rodzaju informacji telefonicznych udziela pani sekretarka każdego dnia od godz. 8.00 do godz. 14.30.

 

Dyrektor ZSPiP w Filipowicach    mgr Irena Kusion  

 

 Informacja

Dyrektor ZSPiP przyjmuje w sprawach ważnych w każdy czwartek od godz. 16.00 do 17.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Życzenia wielkanocne 2021

 

Jeżdżę z głową                                16.03.2021

Szkoła Podstawowa w Filipowicach po raz kolejny wzięła  udział w projekcie realizowanym przez Gminę Zakliczyn przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”. Projekt  ten  ma na celu m. in. nabycie umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach, bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich . Zajęcia odbywały  się  na stoku narciarskim Jurasówka w Siemiechowie. W ramach projektu organizator zapewnia sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, karnet na wyciąg narciarski oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. Podczas zakończenia programu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zajęcia pozalekcyjne odbywały  się w terminie od 02 marca  do 12 marca wg ustalonego harmonogramu. Z naszej szkoły wzięło udział w programie  4 uczniów.

mgr Małgorzata Różycka 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2021     10.03.2021

Od kilku lat nasza społeczność szkolna systematycznie uczestniczy w corocznych uroczystościach upamiętniających bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych- celowo i niesprawiedliwie uznawanych przez długi czas za zdrajców.

 W niedzielę, po porannej eucharystii- w ramach gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych- złożono wiązanki kwiatów w miejscach pamięci o Nich, m.in. w Rudzie Kameralnej przy wybudowanym w 2016 roku pomniku majora Jana „Salwy” Dubaniowskiego i jego żołnierzy z oddziału NSZ Żandarmeria.

 Delegacja z klasy ósmej zapaliła znicze przy pomniku oraz pod krzyżem upamiętniającym tragiczną śmierć Niezłomnego w rudzkim lesie.

Te miejsca to symbole trudnej historii polskiego podziemia niepodległościowego po wojnie.

Pielęgnowanie w pamięci wydarzeń związanych z naszą Ojczyzną, a także nieustanne dążenie do odkrywania prawdy, jest znakiem szacunku dla przodków, którzy tak wytrwale, tak żarliwie, tak heroicznie walczyli o niepodległość Polski.

W tym wyjątkowym roku nasza młodzież, przez pandemię koronawirusa i ograniczenia panujące w przestrzeni publicznej, budowała tożsamość  patriotyczną w przestrzeni internetowej. Przygotowała prezentacje o Niezłomnych naszej Małej Ojczyzny upowszechniając wiedzę o: kapelanie Władysławie Gurgaczu, kapitanie Józefie Oleksiewiczu, sierżancie Józefie Mika, Józefie Trutym i poruczniku Stanisławie Nowaku. 

Zachęcamy do obejrzenia:  KLIKNIJ TUTAJ

mgr Lucyna Migda i mgr Jadwiga Zachara 

Pomagamy Marcelkowi - Dziękujemy za okazane serce 5.03.2021

     „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” [Papież Franciszek]

Możemy już podsumować dotychczasowe działania na rzecz Marcelka Kubali. Moi drodzy Marcelek w tym czasie, gdy czytacie ten artykuł, jest już ze swoimi Rodzicami w Chicago i przygotowuje się do operacji przeszczepu wątroby. Akcje przeprowadzone dla Marcelka na terenie szkoły i przed kościołem przez wolontariuszy SKW, pozwoliły zebrać łączną kwotę: 4 276,84 zł i 2 dolary amerykańskie. Dziękujemy za zaangażowanie i okazane serce. 

Kwota 8 milionów, którą potrzebuje Marcelek,  jeszcze nie została zebrana, dlatego nie ustajemy w pomaganiu: zbieramy zakrętki. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy systematycznie przynoszą naprawdę duże ilości zakrętek. Można także przynosić baterie. Jeszcze raz dziękujemy i nadal liczymy na WAS. 

mgr Krystyna Kołacz

Walentynki w przedszkolu                     28.02.2021

Dzisiaj mamy walentynki
miejcie więc wesołe minki.
Uśmiech niech nie znika z twarzy,
i niech każdy sobie marzy,
byśmy się kochali wkoło.
Wtedy będzie nam wesoło!!!

W piątek 12 lutego obchodziliśmy w naszym przedszkolu "Walentynki❤ ".

Zajęcia tego dnia były odzwierciedleniem takich wartości jak: szczęście, miłość, przyjaźń i radość z przebywania ze sobą. Przedszkolaki poznały historię św. Walentego i zwyczaje walentynkowe. Opowiadały o miłości, o tym, kogo kochają, jak postępuje się wobec tych, których kochamy. Padły nawet pierwsze wyznania miłosne względem kolegów i koleżanek z grupy J. Potem były zabawy przy muzyce m. in.– „Taniec na gazecie”, „Mam serduszko”, „Walentynkowy taniec z balonami”. Były matematyczne zabawy serduszkowe, szukanie drugiej połówki, rozwiązywanie zagadek dotyczących bohaterów bajek "Kto kogo kocha? Kto kogo lubi?". Dzieci wykonały piękne serduszkowe witraże. Wszyscy bawili się wspaniale.

Walentynkowe zabawy zakończone zostały wręczeniem dyplomu za udział  i słodkim lizakiem w kształcie serduszka .

mgr Anna Łukasik 

 Książka uczy, wychowuje...                            26.02.2021

W piątek 5 lutego uczniowie klasy I zostali uroczyście pasowani na czytelników naszej biblioteki szkolnej. Najpierw musieli rozwiązać kilka zagadek, odpowiedzieć na pytania dotyczące biblioteki, szkoły i książek. Świetnie bawili się przy poprawianiu tytułów bajek, które pomieszał chochlik. Za prawidłowe odpowiedzi uczniowie otrzymywali wesołe emotki. Gdy zapoznali się z regulaminem  biblioteki, rozpoczęło się uroczyste ślubowanie i pasowanie największą książką jaka znajduje się w bibliotece. Na zakończenie pierwszoklasiści złożyli podpisy pod tekstem ślubowania i na kartach czytelniczych. Na pamiątkę otrzymali dyplomy oraz Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców   „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Pakiet ten pochodzi z projektu „Mała książka- wielki człowiek” realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Mamy nadzieję, że pierwszoklasiści zapamiętali słowa rymowanki:

                     „Książka uczy, wychowuje,

                      rozwesela smutne dni.

                      Szanuj książki a zobaczysz,

                      że w życiu pomogą Ci”.

mgr Krystyna Kołacz

Walentynki w zerówce                                      23.02.2021

„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę. Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję. A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję" Przeddzień 14 lutego czyli piątek był prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami Nie zabrakło sercowych kolorowanek, lepienia serc z masy solnej i dekorowania ich farbą i świecidełkami. Były też spontaniczne emocje oraz pozytywne uczucia wyrażane w tańcu. Na koniec tego czerwonego dnia każde dziecko otrzymało walentynkę: pysznego lizaka. Dzień Walentynowy był to dzień miłych wrażeń.

mgr Iwona Gurgul

Czytaj więcej w archiwum


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery