ZSPiP w Filipowicach

NASZA SZKOŁA TO DOBRY WYBÓR!!!

 

"Wymagamy od siebie chociaż inni od nas nie wymagają!"

 

SZKOŁA Z TRADYCJAMI


 WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


DOWOZY DZIECI Z PIASKI DRUŻKÓW KAŻDEGO DNIA RANO O USTALONYCH GODZINACH

  ODWOZY SPOD SZKOŁY 14.30  

Wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym zapraszamy do naszej szkoły, zapewniamy ciekawe lekcje, dowóz dzieci oraz możliwość wykupienia gorącego obiadu przygotowanego przez wyśmienite kucharki.

Dyrektor Irena Kusion


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - WAŻNE!

  NOWY SYSTEM EDUKACJI 

 

Parafia Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach 

OGŁOSZENIA

 XIII Niedziela Zwykła  28.06.2020r

 

 Harmonogram zakończenia roku szkolnego

25 czerwca 2020 - czwartek - Msza Święta z podziękowaniem za cały rok szkolny.

25 czerwca 2020 - czwartek - pożegnanie dzieci z oddziałów przedszkolnych na sali gimnastycznej:

           9:00 grupa pięciolatków i sześciolatków,

           11:00 grupa trzylatków i czterolatków.

26 czerwca 2020 wręczenie świadectw, dyplomów i pożegnanie klas według ustalonego harmonogramu przekazanego przez wychowawców uczniom i rodzicom.

W związku z obowiązującymi oboszczeniami bardzo prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

 

 

Konsultacje dla klas IV-VIII 1-25.06.2020

Informacje dla uczniów przed rozpoczęciem egzaminu

Komunikat o egzaminie dla uczniów klas ósmych i rodziców 

Procedury na egzamin klasa 8

Konsultacje dla rodziców

 Ważne dla rodziców przedszkola 6 maja

Komunikat dla rodziców

Komunikat dla uczniów

Zdalne lekcje do samodzielnej pracy

wszystkie oddziały klasowe  

 

„Szkoła z TVP”                                   

 Komunikat MEN

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków – aktualizacja – plik pdf 

 Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN 15.05.2020

Dodatkowe wytyczne w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i konsultacje.

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji 

 Wytyczne GIS żłobki i przedszkola

Otwieramy przedszkola od 6 maja 

Wytyczne GIS MZ MEN 

QA MEN otwieramy przedszkola 

Kszkałcenie na odległość przedłużone do 24 maja

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolnych , szkołach i placówkach oświatowych –  (WORD)

Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół

2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

 Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

 Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf 

admin.

 

  Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

  

BARDZO WAŻNE

Od 20 kwietnia br. można wypełniać i przesyłać drogą mailową do odpowiednich wychowawców grup przedszkolnych DEKLARACJĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA
do przedszkola na okres  DYŻURU WAKACYJNEGO w roku szkolnym 2019/2020
w Publicznym Przedszkolu w Filipowicach.

 

1. Deklaracja jest dokumentem  zapisania dziecka na dyżur w przedszkolu.

2. W czasie dyżuru przedszkola nie będzie dowozów dla dzieci dojeżdżających autobusem.
3. Przedszkole w czasie dyżuru czynne będzie  od 7.00 do 16.30 . 
4. W czasie dyżuru będzie utworzona jedna grupa 25 osobowa od 3 do 6 lat ( dzieci zapisane do klasy pierwszej w czasie dyżuru należą do dnia 31 sierpnia jeszcze do przedszkola, więc śmiało mogą uczęszczać na zajęcia wakacyjne.)
5. W chwili większej ilości dzieci  niż 25 osób, to do godz. 13.00 będą funkcjonowały dwie grupy, równo podzielone, po godzinie 13.00 ilość grup będzie zależała od ilości zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 
6. Posiłki dla dzieci będą wydawane w tych samych godzinach co w roku szkolnym. 
5. W czasie dyżuru przedszkola  opłata będzie wynosiła tak jak dotychczas, czyli do 5 godz. pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, a  każda następna godzina jest płatna symboliczną 1zł. 

6. W czasie dyżuru odbywać się będą zajęcia dydaktyczno- wychowawcze  utrwalające podstawę programową realizowaną w różnej grupie wiekowej, wpływającą na rozwój dzieci, a jej treści będą dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci.          

               Do pobrania  ZAŁĄCZNIK

                                                                        dyr. mgr Irena Kusion  

Klimatyczna klasa                                                                     22.06.2020

     Uczniowie klasy II w roku szkolnym 2019/20  od IX do III realizowali Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Ekologia (Klimatyczna klasa ) Jak chronić środowisko? organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. W ramach projektu uczestniczyli w cyklu 8 lekcji o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, realizowanych  autorską metodą fundacji –Metodą Pytań i Doświadczeń.  Lekcje były prowadzone w oparciu o gotowe scenariusze lekcji, filmy materiały badawcze otrzymane od fundacji. Uczniowie w trakcie zajęć prowadzili obserwacje i doświadczenia, które pozwoliły im m.in. znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego na ziemi jest coraz cieplej?, Skąd się biorą orkany? Czy ludzie mogą stopić wszystkie lodowce?, Jak w prosty sposób sprawdzić , czy powietrze, którym oddychamy jest czyste? Jak drzewa i krzewy chronią nas przed zanieczyszczeniami powietrza? Podczas zajęć pracowali kreatywnie np. projektując dom przyjazny środowisku oraz zieleń na wskazanych obszarach. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą, w praktyczny sposób zgłębili problem zmian klimatycznych oraz rozwinęli  kluczowe kompetencje społeczne, kreatywność a także  rozbudzili swoją naukową ciekawość.

mgr Grażyna Pawlik 

Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury                 14.06.2020

     Uczniowie klas pierwszej i trzeciej uczestniczyli w dodatkowym programie edukacyjnym  związanym z podstawowymi zasadami ochrony otaczającego nas środowiska, szacunku dla roślin i zwierząt oraz odżywiania z uwzględnieniem warzyw i owoców, a także aktywnego spędzania czasu.  Zajęcia były także wzbogacone o elementy programowania. Specjalnie dla dzieci zostały przygotowane Karty Sprawności z zadaniami i zabawami, które dzieci mogły uzupełniać w domu i zbierać na nich specjalne znaczki od Kubusia. Dodatkowo dzieci miały możliwość uczestniczyć w doświadczeniu polegającym na wykorzystaniu makulatury do uzyskania papieru czerpanego. Certyfikat potwierdza uzyskanie tytułu Kubusiowego Przyjaciela Natury.

mgr Barbara Niemiec 

Święty Jan Paweł II -Patron naszej szkoły, Papież Pielgrzym        18.05.2020

     18 maja obchodzimy 100.rocznicę urodzin naszego rodaka Świętego Jana Pawła II, od tego roku szkolnego, patrona naszej szkoły. Stało się to mocą Uchwały NR XII/96/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Filipowicach. Uroczystości odbyły się 16 października 2019r. w 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły  na Stolicę Apostolską.

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. Od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do sportu: często grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki krajoznawcze. Gdy miał dziewięć lat, zmarła mu mama, a za kilka lat starszy brat Edmund. W 1938r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wobec wybuchu II wojny światowej naukę kontynuował w konspiracyjnym seminarium duchownym oraz na Wydziale Teologicznym UJ. Pracował jako robotnik w kamieniołomach i zakładach chemicznych Solvay w Krakowie. W 1941r. przeżył kolejną wielką tragedię, zmarł jego ukochany ojciec. Karol Wojtyła pozostał sam, bez rodziny. Po ukończeniu studiów teologicznych i uzyskaniu święceń kapłańskich wyjechał do Rzymu, aby tam podjąć studia na Papieskim Uniwersytecie  św. Tomasza z Akwinu. Po powrocie do kraju był katechetą i wikariuszem w parafii Niegowić. W 1958r. został biskupem, za osiem lat arcybiskupem, a w 1967r. kardynałem. 16 października 1978r., po śmierci papieża Jana Pawła I, Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przybrał imię Jan Paweł II. Podróżował po całym świecie szerząc wiarę katolicką w tych zakątkach, gdzie jej wyznawcy należeli do mniejszości. Został nazwany Papieżem –Pielgrzymem. Dla nas Polaków, szczególne znaczenie miały pielgrzymki do ojczyzny. Pierwsza z nich  odbyła się już w pierwszym roku pontyfikatu w 1979r. Beatyfikował i kanonizował wielu świętych, między innymi ojca Maksymiliana Kolbe, Świętą Siostrę Faustynę, ojca Pio i Matkę Teresę z Kalkuty. Jan Paweł zmarł 2 kwietnia 2005r. o godzinie 21.37. Już 13 maja tego samego roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI. Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

Po śmierci Papieża, nasz ówczesny Dyrektor Zdzisław Górnikiewicz napisał wiersz pt. ”Odszedł do domu Pana”, (patrz galeria zdjęć), który wybrzmiał wtedy w murach szkoły podczas apelu a po latach, autor przekazał go szkole w formie druku.

 Na pamiątkę nadania szkole imienia Świętego Jana Pawła II, były Dyrektor podarował wymowną  płaskorzeźbę z wizerunkiem patrona szkoły, wykonaną na zamówienie przez artystę rzeźbiarza M. Pażucha (patrz galeria zdjęć).

Święty Jan Paweł II nadal żyje w naszych sercach. Jego nauki staramy się szczepić w uczniach od pierwszych chwil ich pobytu w szkole. Od  lat obchodzimy uroczyście Dni Papieskie. Uczniowie rysują portrety Ojca Świętego, komponują wiersze i modlitwy na Jego cześć; piszą do Niego listy.

Przygotowując się do doniosłych uroczystości zaprosiliśmy w czerwcu lokalną społeczność na przedstawienie wyreżyserowane przez p. Natalię Rosiek  „Filmowe wspomnienia o św. Janie Pawle II”, które zostały podsumowane  quizem  z drobnymi nagrodami dla uważnych widzów i  słodką kremówką dla wszystkich obecnych.

Jesienią tego roku szkolnego uczniowie i rodzice uczestniczyli w wycieczce do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

 Często, przy różnych okazjach cytujemy słowa wypowiadane przez Papieża do wiernych. Słowa „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” są mottem Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w naszej szkole.

Myśl przewodnia naszej październikowej uroczystości z okazji, nadania imienia szkole, 130-lecia szkoły i poświęcenia sztandaru szkoły, to również wyjątkowe słowa” Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

Wielki Polak jest Honorowym Obywatelem Gminy Zakliczyn i Patronem miasta Zakliczyn. W kościele p.w. św. Idziego opata w Zakliczynie znajdują się relikwie Świętego Jana Pawła II, które przekazał kardynał Stanisław Dziwisz 18 lutego 2017 roku. Na placu tegoż kościoła znajduje się pomnik  Świętego Jana Pawła II. 

Na uroczystości z okazji 130-lecia szkoły Pani Urszula Filipowicz (z domu Solak) wraz z mężem Janem, ofiarowali szkole zbiór dzieł Świętego Jana Pawła II w pięknym wydaniu.

Książek o Świętym Janie Pawle II nie sposób tutaj wypisać, bo jest ich mnóstwo. Może kilka propozycji:

Dla najmłodszych: J. Krzyżanek „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem”

J. Krzyżanek: „O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską”

M.Bednarska-Moskwa” Opowieści o Wielkim Papieżu”

M. Wollny: „Jak Lolek został papieżem. Opowieść o błogosławionym Janie Pawle II”

L.Lasota, ks.Ł. Piórkowski: „Ale dali szkołę! Ziarno rozmawia z ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem o błogosławionym Janie Pawle II”

Dla nieco starszych: J. Poniewierski ” Kwiatki błogosławionego Jana Pawła II”

 M. Balon: ”Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski”,

P. Zuchniewicz: ”Cuda Jana Pawła II”

Pewnie w swoich domowych biblioteczkach macie książki o Wielkim Polaku. Jest to świetna okazja, żeby po nie sięgnąć, wspólnie poczytać.

Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „Biblioteka i świetlica” znajdziecie kilka propozycji na poszerzenie wiedzy o Świętym Janie Pawle II. Zachęcam.

mgr Krystyna Kołacz

100-lecie urodzin Jana Pawła II      15.05.2020

    

‘’Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje’’ 

/Jan Paweł II/ 

 

      Blisko sto lat temu w małym miasteczku Wadowicach, przy dźwiękach dzwonów i śpiewu Litanii Loretańskiej, podczas nabożeństwa majowego, przyszedł na świat Karol Wojtyła. Człowiek, który kilkadziesiąt lat później zmienił oblicze kościoła katolickiego na całym świecie. Człowiek, który 16 października 1978 r. został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. Człowiek, który był sportowcem, poetą, pisarzem, aktorem, naukowcem, a przede wszystkim wielkim Pasterzem w owczarni Pana Boga.

 

Święty Jan Paweł II był człowiekiem o wysokim poczuciu odpowiedzialności za misję, którą mu powierzył Bóg. Siły do „udźwignięcia” Kościoła w trudnych i niesprzyjających Kościołowi czasach, czerpał nieustannie z Eucharystii i osobistej, wytrwałej modlitwy. 

U podstawy jego życia – niezmiennie od dzieciństwa – była modlitwa, jego osobisty kontakt z Bogiem. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się miesiąc po jego pogrzebie. Po sześciu latach został błogosławionym – 1 maja 2011 r. w Święto Miłosierdzia Bożego, beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI. W trzy lata później kanonizowany przez papieża Franciszka – 27 kwietnia 2014 r.

            Osoba Św. Jana Pawła II naszej Szkole jest niezwykle bliska. 16 października 2019 r. nastąpiło nadanie imienia tego zacnego Polaka naszej Szkole, a także poświęcenie Sztandaru. Na pewno jeszcze w sercu zachowujemy wspomnienia tego pięknego dnia, kiedy to Święty Jan Paweł II został Patronem naszej szkolnej społeczności. Nie milkną jeszcze echa tej uroczystości, która stałą się dla nas otwarciem nowego rozdziału na kartach szkolnej historii. Chcąc sprostać ‘’wielkości’’ człowieka jakim był Karol Wojtyła, codziennie w szkole podejmujemy wyzwanie naśladowania naszego Patrona w szkole, rodzinie i Parafii.

Cały rok 2020 jest poświęcony osobie, życiu i nauczaniu Świętego Jana Pawła II. W całej Polsce już zaczynają się wielkie obchody 100 – ej rocznicy narodzin tego Wielkiego Polaka. My także włączmy się do tych obchodów. 18 maja razem pomódlmy się do Ojca Świętego Jana Pawła II, zawierzmy mu swoje życie i nasze intencje, które nasz Patron zaniesie przed oblicze Pana Boga. Wspomnijmy jego życie, obejrzyjmy film o Nim, przeczytajmy Jego słowa, wysłuchajmy Jego kazania lub koncertu Jemu poświęconego. Niech ten dzień będzie wyjątkowym i szczególnym dniem dla naszej duchowości. Niech ten dzień będzie naszym świętem.

mgr Natalia Rosiek 

Czytaj więcej w Archiwum 


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery